X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

مقاله بیهوشی و بی‎حسی در زایمان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بیهوشی و بی‎حسی در زایمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بیهوشی و بی‎حسی در زایمان


مقاله بیهوشی و بی‎حسی در زایمان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 32

1-شکل درد زایمانی

در طی فاز مخفی مرحلة اول زایمان درد به شکل درد خفیف یا کرامپ متوسط محدود به درماتومهای 11‎T و ­122‎T می‎باشد. با پیشرفت زایمان در فاز فعال مرحلة اول زمانی که انقباضات رحم شدت می‎یابد،‌ احساس و درک درد در درماتومهای ‎11­‎T و 12‎T شدت یافته به شکل تیزوکرامپی با انتشار به دو درماتوم مجاور یعنی 10‎T و 1‎L توصیف می‎گردد.

در اواخر ملحة اول و در مرحلة دوم زایمان، درد بطور شدیدتری در پرینه، قسمت  تحتانی ساکروم، مقعد و غالباً رانها احساس می‎شود.

2- اثرات درد زایمان در تنفس مادر

درد زایمان محرک قوی تنفسی است، سبب افزایش قابل توجه در حجم جاری و حجم دقیقه‎ای و افزایش بیشتر در ونتیلاسیون آلوئولی می‏شود. این هیپرونتیلاسیون منجر به کاهش ‎Paco از میزان نرمال حاملگی یعنی از ‎mmHg32 به حدود ‎mmHg30-16 می‎گردد و حتی گاهی به 15-10 میلی‎متر جیوه می‎رسد.

کاهش ‎2‎Paco با افزایش همزمان در ‎PH تا حدود 6/7-55/7 همراه است. با خاتمة هر انقباض و کاهش درد، تنفس دیگر توسط درد تحریک نمی‎شود و هیپوکاپنی موجود سبب هیپوونتیلاسیون در فاصلة‌ انقباضات می‎شود که این هیپوونتیلاسیون باعث 50-10 درصد کاهش در فشار اکسیژن شریانی (با میانگین 30-25 درصد) می‎شود. دریافت اپیوئید اثرات دپرسانت تنفسی آلکالوز را تشدید می‎کند. اگر 2‎Pao مادر به کمتر از 70 میلی‎متر جیوه برسد، اثرات زیانباری چون هیپوکسمی و کاهش ریت قلب در جنین مشاهده می‎شود.

3- اثرات نوروآندوکرین درد زایمان

درد و اضطراب در فاز فعال زایمان سبب افزایش در آزاد شدن اپی نفرین به میزان 600-300 درصد، نوراپی نفرین به میزان 400-200 درصد و افزایش تولید کوروتیزول به میزان 300-200 درصد می‎شود. میزان ‎ACTH و کورتیکواستروئیدها نیز افزایش می‎یابد. کاتکولامین‎ها برای تطابق نوزاد با محیط خارج رحمی، از جمله برای تولید و رهایی سورفاکتانت، جذب مایع ریه‎ها، هوموستازگلوکز، تغییرات قلبی ‎- عروقی و متابولیسم آب ضروری هستند. لکن تحریک سمپاتیک ناشی از درد منجر به افزایش فشارخون و تاکیکاردی می‎شود که در بیماران هیپرتانسیو و بیماران قلبی می‎تواند خطرناک باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بیهوشی و بی‎حسی در زایمان

مقاله اصول بازاریابی تلفنی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اصول بازاریابی تلفنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصول بازاریابی تلفنی


مقاله اصول بازاریابی تلفنی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات;26

طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط، علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می کند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد، فرصتی فراهم می شود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گسترش کسب و کار حائزاهمیت است به طوری که بنگاه می تواند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصول بازاریابی تلفنی

مقاله در مورد قانون جذب

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد قانون جذب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قانون جذب


مقاله در مورد قانون جذب

مقاله در مورد قانون جذب

تعداد صفحه:43

فرمت پی دی اف

بخشی از مقاله:ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن اﻧﺮژی ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قانون جذب

مقاله در مورد ناکثین (حزب پیمان شکن)

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد ناکثین (حزب پیمان شکن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ناکثین (حزب پیمان شکن)


مقاله در مورد ناکثین (حزب پیمان شکن)

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 19

 

حضرت امیر (ع) پس از بیست و پنج سال کنار بودن از حکومت با اصرار مردم خلافت ظاهرى را قبول کرد و چون مردم با او بیعت کردند حضرت در ضمن خطبه اى سیره و روش حکومتى خود را که منطبق با قرآن و سنت پیامبر (ص) بود بیان نمود و عملاً از همان آغاز مطابق آنچه گفته بود عمل کرد. صراحت و عدالت حضرت امیر (ع) هر چند تودهئ مردم مسلمان را از ظلم هاى حکام قبل و بى عدالتى هاى گذشته رهانید و رضایت و آرامش آنان را فراهم ساخت اما در مقابل موجب جبهه گیرى ثروتمندان و قدرت طلبان شد و آنان که در گذشته بواسطه نزدیک بودن به دستگاه خلافت از ثروت بى دریغ و ریاست برخوردار بودند با تساوى حقوق آنها با دیگر و کنار گذاشتن از قدرت از حضرت امیر (ع) فاصله گرفته و به این ترتیب سه گروه عمده در مقابل آن حضرت در طول خلافت کمتر از پنجسال قرار گرفتند. این سه گروه ناکثین, قاسطین, مارقین بودند که جنگهاى جمل, صفین, نهروان را برپا کردند, در اینجا توضیح مختصرى نسبت به این سه گروه ذکر کرده و ریشه مخالفتها و برخورد حضرت با آنها را بیان مى کنیم:
الف: جنگ جمل به رهبرى عایشه, طلحه و زبیر: جنگ جمل جنگ طبقاتى قریش در مقابل حضرت امیر (ع) بود. براى ریشه یابى این جنگ لازم است خصوصیات قریش را بررسى کنیم .
قریش خود را اولاد حضرت ابراهیم (ع) مى دانستند و کلیددار خانه خدا بودند خصوصاً بعد از عام الفیل که سپاهیان ابرهه براى نابودى کعبه حمله کرده و بامر خداوند نابود شدند قریش این واقعه را به خود گرفته و بى جهت خود را عزیز مى دانستند و امتیاز خاصى براى خود نسبت به تمامى عرب قأل بودند و اعراب هم آنان را احترام مى کردند لیکن قریش در عمل بسیار فاسد بودند. مثلاً در قماربازى کارشان به جایى مى رسید که خود را مى باختند و برده طرف مقابل مى شدند یا در فساد جنسى ذوات الرایات داشتند ـ یعنى زنان روسپى که براى مشخص بودن خانه هایشان پرچمى سر درب منزل نصب کرده بودند ـ و غیر از بنى شام که نسلشان پاک بود افراد صحیح النسب در آنها کم بود و از جهت اقتصادى هم قریش اکثراً مترف و خوشگذران بودند اینها سالى دوبار به سفر تجارت مى رفتند تابستان به ایران یا روم و زمستان به یمن و حبشه کاروانهاى تجارتى مى بردند و از این راه ثروتهاى کلانى بدست آورده بودند مانند طلا, نقره, عود, بخور, ابریشم, غلام و کنیز; ایشان همانهایى بودند که از آغاز بعثت در مقابل پیامبر (ص) جبهه گرفتند و آن همه آزار و شکنجه و توهین به پیامبر اکرم (ص) و مسلمین صدر اول در مکه وارد ساختند بطوریکه بعضى از مسلمین مجبور به هجرت به حبشه شدند و پیامبر (ص) و نزدیکان و یارانش سه سال و اندى در سخت ترین محاصره اقتصادى در شعب ابیطالب محصور گشتند و بالاخره مجبور به هجرت به مدینه شدند. در مدینه نیز قریش آن حضرت را آسوده نگذاشت و جنگهاى زیادى چون بدر, احد, خندق و... را علیه مسلمین بر پا کردند و قبأل یهود را که هم پیمان مسلمین بودند علیه آنها تحریک نمودند. آزار قریش بحدى بود که پیامبر دوبار آنها را لعنت نمود یکى زمانیکه عقبه شکمبه گاو یا گوسفندى را بر سر آن حضرت که در حال سجده بودند ریخت. حضرت فاطمه به گریه افتاد و کثافتها را از سر و کمر پیامبر کنار زد. پیامبر سر بلند کردند و سه مرتبه فرمودند: |^|اللهم علیک بقریش.
در مورد دیگرى هم فرمودند: |^|اللهم علیک الملا من قریش.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ناکثین (حزب پیمان شکن)

مقاله ثبت شرکت ها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ثبت شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ثبت شرکت ها


مقاله ثبت شرکت ها

دانلود مقاله ثبت شرکت ها
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 48
فهرست و پیشگفتار

مقدمه:
هر گونه فعالیت های تجاری بایستی در چارچوب سازمان های متشکل و منظم بر اساس قوانین جاری کشور انجام پذیرد برای رسیدن به مشروعیت و مطلوبیت این گونه تشکل های بایستی در سازمان یا ارگان مربوطه به ثبت برسد تا اعضاء آن ضمن آشنایی با قوانین مربوط و اساسنامه مورد نظر بتوانند به اهداف اقتصادی خود دست یابند تشکل های مورد نظر در این کلاس انواع شرکت ها و مؤسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد که بایستی در ادارت ثبت اسناد و در دایره ثبت شرکت ها پس از طی مراحل قانونی به ثبت برسد لذا قبل از ورد به بحث اصلی الزاماً بایستی جهت سهولت در درک مفاهیم با واژه های مخصوص این درس آشنا شویم.
شرکت: (ماده 571 قانون مدنی) شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شئ واحد به طور اشاعه همان طور که در مواد 573 و 572 بیان گردید به دو قسم تقسیم می شود.
1- اختیاری
2- قهری
تعاریف
1- شرکتنامه: سندی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد.
2- اظهارنامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و وسیله قانونی بیان مطالب است. مسلماً در قانون تجارت با توجه به تعاریف حاصله اظهارنامه ثبت شکت مورد نظر بایستی مطابق قانون تجارت تنظیم و جهت ثبت شرکت با بقیه مدارک مورد نظر به اداره ثبت تسلیم گردد.
3- اساسنامه: مجموعه مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت و یا یک ارگان و یا یک تشکل اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی تدوین می گردد اساسنامه نامیده خواهد شد.
شخص: کسی که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد شخص حقیقی نامیده خواهد شد که حق استیفاء و تمتع به این شخص نیز جاری می گردد، این شخص، شخص حقیقی است و هر گونه انجمن و یا تشکل و یا سازمان حتی دولت شخص حقوقی نامیده می شود به طور روشن تر می توان این چنین بیان داشت که شخص حقیقی به افرادی اطلاق می گردد که موضوع حق و تکلیف می باشد و این سخص در مقابل شخص حقوقی به کاربرده می شود شخص حقیقی را شخص طبیعی نیز قلمداد می نمایند...
شخص حقوقی:
چگونگی ایجاد هویت شخص حقیقی و حقوقی:
انواع شرکت ها:
شرکت های تعاونی
مؤسسات انتفاعی:
مؤسسات غیر انتفاعی:
شرکت های سهامی خاص:
سهم:
یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت سهامی خاص:
فرق بین هیأت رئیسه و هیأت مدیره:
مجمع عمومی مؤسس:
- وظایف مجمع عمومی عادی
- وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
سهام:
ورقه سهم:
انواع سهام:
تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس:
در مورد تبدیل سهام با نام به بی نام:
تأسیس شعبه:
چگونگی تأسیس شعبه در شرکت های خارجی:
مجامع:
سهامی عام:
مرحله دوم ثبت شرکت سهامی عام:
افزایش سرمایه و کاهش سرمایه: (تغییرات در سرمایه شرکت)
افزایش تعداد سهام
اوراق قرضه:
کاهش سرمایه:
تبصره مهم:
یکی از انواع کاهش سرمایه
انحلال و تصفیه:
تأسیس شعبه:
یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود:
وظایف هیأت مدیره:
موارد انحلال شرکت های با مسئولیت محدود:
وجوه افتراق و اشتراک
شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود
مدارک تأسیس در شرکت با مسئولیت محدود
نکات مهم در شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی:
سهامی خاص با مسئولیت محدود
رکن
شرکت مختلط غیر سهمامی:
شرکت مختلط سهامی:
مدرک لازم برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی
شرکت تعاونی:
وجه افتراق شرکت های سهامی خاص و عام:
ثبت علامات:
علامت تجارتی:
موارد علامت:
اختراع:
مؤسسات غیر انتفاعی:
مؤسسات انتفاعی:
اتاق بازرگانی دو نوع کارت بازرگانی
روش ثبت اختراع در ایران و جهان
الف) روش اعلامی:
ب) روش تحقیقی:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ثبت شرکت ها
1 2 3 4 5 ... 589 >>