X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم

اختصاصی از فایل هلپ کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم


کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم

کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم از کتاب های خوب رشته مهندسی کشتی سازی می باشد که منبع خوبی برای دانشجویان و اساتید این رشته و رشته های مرتبط با آن می باشد .چون این کتاب  به هیچ وجه در ایران یافت نمی شود یکی از دوستان در انگلیس زحمت کشیدند و فایل پی دی اف آن را تهیه نمودند و ارسال کردند .  نسخه پی دی اف آن به تعداد محدود دفعات برای دانلود قرار داده شده است. زبان کتاب انگلیسی روان می باشد و دانشجویان براحتی می توانند آن را مطالعه و درک کنند...!


دانلود با لینک مستقیم


کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم

دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید


دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

شامل دو پاورپوینت

 

رابطه ی میان ریسک وبازده موردانتظار

 برای تعیین رابطه ی ریسک وبازده مورد انتظار یک اوراق بهادار باید در نظر   داشت که سهم یک اوراق بهادار نسبت به ریسک کل پرتفولیومتنوع برابرباریسک سیستماتیک ان است.

 نمودار زیر که نمودار خط بازار اوراق بهادار نام دارد رابطه ی میان ریسک و بازده مورد انتظار رابرای تمامی داراییها اعم از اوراق بهادار،پرتفولیو غیرکارا یا پرتفولیوبهینه نشان میدهد.

 

 

 

¢اوراق بهادارxبالاتر ازsmlرسم شده است دارای ارزش ذاتی پایین تری است
¢چون با توجه به ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار,بازده مورد انتظار آن بیشتر از چیزی است که سرمایه گذاران توقع دارند حداقل بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برابرE(Rx)است ولی طبق تجزیه وتحلیل صورت گرفته بازده مورد انتظار اوراق بهادارxبرابرE(Rx)است ا گر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به خرید این اوراق می کنند افزایش تقاضا  باعث افزایش قیمت اینگونه اوراق می شود وافزایش قیمت باعث کاهش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.اوراق بهادارYپایینترازخطSMLرسم شده وباتوجه به سطح ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار بازده مورد انتظار کافی را ارائه نخواهد کرد طبق SML سرمایه گذاران برای اوراق
¢بهادار Yبه اندازه ی(Ry)  E بازده توقع دارند در حالی که بازده اوراق بهادارYفقط  به اندازهE(Ry)است اگر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به فروش اوراقY می کنند افزایش عرضه باعث کاهش قیمت این اوراق می شود وکاهش قیمت باعث افزایش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.

 

تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage pricing Theory))

 

این مدل توسط راس ارائه شده و به دلیل سادگی و وجود مفروضات محدود کننده کمتر به عنوان روش جایگزین مدل CAPM مورد استفاده قرار گرفته است.

این مدل برخلاف مدل CAPMبه پرتفولیو بازار که در آن تنها عامل اثر گذار بازده مورد انتظار وریسک بازار است وابسته نیست بلکه عوامل مختلفی از ریسک بربازده اوراق بهادار تاثیر میگذارند.

مدلAPTبر قانون قیمت واحد استوار است.طبق این قانون دو دارایی با قیمتهای متفاوت نمیتوانند فروخته شوند.

فرض این مدل بر این است که بازده داراییها به صورت خطی به مجموعه ای از عوامل تاثیر گذارمرتبط است که حساسیت داراییها به این عوامل  به انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل برمیگردد.

فرصت آربیتراژ:

 معاملات آربیتراژهنگامی صورت میگیردکه قیمت دارایی همزمان  در دو بازاری که خریدوفروش  میشود متفاوت باشدو هدف این است که از اختلاف قیمت استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

5عامل تاثیرگذاردرتحقیق دیگر برای

مدل APT

 

 

بکارگیری APT در تصمیمات سرمایه گذاری:

1*سرمایه گذاران باید به دنبال تعیین عواملی باشندکه بربازده پرتفولیو آنها تاثیرگذار باشد.

2*نتیجه بررسی عوامل ریسک مدلAPTدربخشهای مختلف متفاوت است:

-دربخشهای مالی وحمل ونقل نسبت به ریسک نکول  حساسیت بیشتری دارند.

- بخش صنایع عام المنفعه درمقابل تورم غیرمنتظره وتغییرات غیرمنتظره نرخ رشد سود غیر حساس است.

-صنایع ساختمان سازی-خرده  فروشی-هتل داری نسبت به ریسک تورم غیرمنتظره حساسیت      بالایی دارند .

 

نتیجه گیری

اگر مدیر پرتفولیو بتواند استراتژیها یی را تدوین کند که درآن چند عامل ریسک مشخص شده باشد سهام هایی را انتخاب خواهد کرد که در آن میزان حساسیت بازده سهام نسبت به عوامل ریسک مشخص شده است درنتیجه عملکرد او در آن دوره بیشتر ازعملکرد بازار خواهد بود.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

اختصاصی از فایل هلپ پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک


پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

     تحلیل ریسک (مخاطره) و مدیریت عبارت است از یک سری از اقدامات که یک تیم نرم افزاری کمک می کند تا عدم قطعیت را دریافته و آنرا مدیریت نمایند.

مشکلات زیادی میتوانند برای یک پروژه نرم افزاری ایجاد اشکال نمایند.

ریسک یک مشکل بالقوه است ممکن است اتفاق بیفتد و ممکن است اتفال نیفتد اما صرفنظر از پیامد آن، بهتر است که آن را شناسایی نماییم، احتمال وقوع آن را ارزیابی کنیم.

    ریسک هایی که تجزیه و تحلیل و کنترل می شوند باید حاصل مطالعه کامل افراد محصول فرآیند و پروژه باشند.در حالیکه پروژه به ما اطمینان می دهد که خطرات بروز نگه داشته می شوند باید RMMM تحت کنترل دوباره قرار بگیرد.طرح های احتمالی برای کنترل و مدیریت ریسک باید واقعی باشند.

و...
در 52 اسلاید
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\"

اختصاصی از فایل هلپ کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\" دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\"


کتاب ابزار مدیریت روند \

باسمه تعالی

کتاب ابزار مدیریت روند ضمن معرفی چگونگی کشف روندها جهت فهم گذشته، حال و آینده به معرفی یک چارچوب مفهومی میپردازد که از طریق اجرای دستورالعمل آن میتوان نقشه روندهای سیستم های مورد مطالعه را ترسیم نمود.

در ادامه این کتاب برخی روندهای اثرگذار جهانی را در حوزه های مختلف را معرفی میکند. در انتها ضمن معرفی یک نمونه انجام شده مجموعه ای از دستورالعمل های اجرایی برای سازمان ها را پیشنهاد میدهد.

با جستجوی این کتاب در اینترنت متوجه خواهید شد با روش های معمول در دسترس نیست و لذا تهیه این کتاب رو به علاقه مندان آینده پژوهی و کسانی که قصد دارند با یک ابزار عملی سراغ روندها بروند، توصیه میکنم.

کتاب به زبان انگلیسی است و حدود 250 صفحه است.

در صورت سوال یا درخواست از طریق ایمیل foresight@chmail.com اقدام نمایید.

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\"

دانلود پاورپوینت درمورد مبانی نظری طراحی شهری با تلخیص از کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری تألیف دکتر پاکزاد- 28 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت درمورد مبانی نظری طراحی شهری با تلخیص از کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری تألیف دکتر پاکزاد- 28 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت درمورد مبانی نظری طراحی شهری با تلخیص از کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری تألیف دکتر پاکزاد- 28 اسلاید


دانلود پاورپوینت درمورد مبانی نظری طراحی شهری با تلخیص از کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری تألیف دکتر پاکزاد- 28 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

هر فضایی تبلور نیاز های جسمی و روحی انسان به شمار می رود = همواره پیوند نزدیکی بین بستر رفتار و آن رفتار وجود دارد.

این بستر رفتارها هستند که به معرفی آنچه که می تواند در محدوده شان رخ دهد می پردازند و به فرد منتقل می کنند. تنها در صورتی این بستر ها تبدیل به فضاهای مطلوب می شوند که بنا بر ویژگی های رفتاری جمع طراحی شوند.

تنظیم ساخت محیط یا طرح آن از طرق مختلف بر رفتار اجتماعی مؤثر است.

پیام های فعال آن دسته از پیام هستند که در لحظه جلب توجه نموده و حواس ما را ناخودآگاه به کار می گیرند؛ مانند صدای ترمز اتومبیل.

 

پیام های غیر فعال در لحظه توجه ما را جلب نمی کنند اگر چه آنها را دریافت و ادراک می کنیم؛ مانند نمای ساختمان ها.

نظریه ی جزء بینی: تصویر کلی از طریق اطلاعاتی جدا از هم از جزء جزء تصویر کلی دریافت می شود و تمامی پیام مجموعه ای از اجزاء آن تلقی می گردد.

نظریه ی کل بینی (گشتالت): در ابتدا شکل کلی تشخیص داده شده و سپس اجزاء ادراک می شود.

ترکیبات عمق دار:

 

الف) لایه به لایه بودن

ب) اختلاف اندازه: شکلی بزرگتر باشد، جلوتر و شکل کوچکتر، دورتر ادراک می شود.

ج) اختلاف رنگ: اشکال با رنگ های زرد و قرمز نزدیکتر و اشکال آبی و سبز رنگ دورتر به نظر می رسند.

د) اختلاف ارتفاع: شکلی بالاتر قرار دارد دورتر به نظر می رسد.

ه) اختلاف روشنایی: اشکال با اختلاف درجه ی روشنایی کمتر با زمینه نزدیکتر ادراک می شود.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت درمورد مبانی نظری طراحی شهری با تلخیص از کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری تألیف دکتر پاکزاد- 28 اسلاید
1 2 3 4 5 ... 100 >>