X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درمورد نمونه طرح درس روزانه (برای یک جلسه) درس زیست

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نمونه طرح درس روزانه (برای یک جلسه) درس زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

نمونه طرح درس روزانه (برای یک جلسه) درس ................................

مشخصات کلی

طرح درس شماره 3

عنوان درس : هورمون ها

موضوع درس: هورمون ها چگونه کار می کنند؟

صفحات: 80-84

تاریخ اجرا: 3/9/85

مجری طرح (نام دبیر) : گروه زیست شناسی استان اصفهان

کلاس: سوم علوم تجربی

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدریس: 90 دقیقه

فعالیت های پیش از تدریس

تدوین هدفهای رفتاری

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود:

منظور از اختصاصی بودن عمل هورمون ها را توضیح دهید.

انواع هورمون را نام برده ، ساختار هر یک را به اختصار شرح دهد.

مراحل عمل هورمون های آمینو اسیدی را بیان کند.

چگونگی اثرات هورمون های استروئیدی را به سلول هدف توضیح دهد.

عوامل تنظیم کننده ترشح هورمون ها را نام برده و خود تنظیمی را توضیح دهد.

تعیین فضای آموزشی

کلاس درس (مجهز به سخت افزارهای لازم جهت نمایش CD از قبیل کامپیوتر و Data show

شیوه های تدریس

مجموعه ای از شیوه های فعال تدریس از جمله پرسش و پاسخ ، سخنرانی و نمایش

وسایل کمک آموزشی

CD آموزشی (Compbell) Interactie study partener تابلو – گچ

زمان

فعالیت های حین تدریس

نحوه شروع و زمینه سازی (مقدمه)

تهیه تعدادی قفل با کلید مخصوص، روی هر قفل برچسب چسبانده شود.

از فعالیت های سلولی (مثلاً فعال کردن یک آنزیم، انقباض ماهیچه، افزایش جریان خون ....) بر روی قفل می نویسیم کلیدها را به گروه های دانش آموزان داده و از آنها بخواهیم آنها را با کلید باز کنند.

5 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی و آماده سازی

هورمون را تعریف کنند، چهار عمل اصلی هورمون را نام برده و برای هر یک مثال بزنند اجزای دستگاه درون ریز، مقایسه غدد درون ریز و برون ریز، مقایسه انواع پیک ها

20 دقیقه

ارائه درس جدید

نمایش CD عملکرد هورمون و توضیح توسط دبیر مربوطه

ارائه کامل درس شیوه سخن رانی همراه با پرسش و پاسخ توسط دبیر

اجرای نمایش نحوه عملکرد هورمون های آمینو اسیدی و استروئیدی توسط دانش آموز

45 دقیقه

فعالیت های بعد از تدریس

فعالیت های تکمیلی

(جمع بندی و نتیجه گیری)

جمع بندی و نوشتن خلاصه مطالب بر روی تابلو توسط دبیر

5 دقیقه

ارزشیابی تکوینی

توزیع پرسش نامه از قبل طراحی شده بین دانش آموزان

10 دقیقه

تعیین تکلیف

تحقیق و تهیه گزارش هورمون استروئیدی بر افزایش نیروی ورزشکاران و اثرات جانبی آن 2- انجام خودآزمایی 2-4

5

مشخصات کلی

طرح درس شماره 2

عنوان درس : حواس

موضوع درس: چشم و ساختار و بیماریهای آن

صفحات: 64-59

تاریخ اجرا: 15/9/85

مجری طرح (نام دبیر) : گروه زیست شناسی استان اصفهان

کلاس: سوم علوم تجربی

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدریس: 90 دقیقه

فعالیت های پیش از تدریسی

تدوین هدفهای رفتاری

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود:

فراگیر بتواند لایه های سازنده کره چشم را نام برده و ویژگی های هر لایه را توضیح دهد.

مسیر عبور نور از چشم را توضیح دهد.

سلولهای استوانه ای و مخروطی شبکیه را از نظر ظاهر و عملکرد با هم مقایسه کند.

مایعات کره چشم (لایه و ماده ی ژله مانند زجاجیه) را نام برده و نقش هر یک را تشخیص دهد.

مفهوم تطابق و چگونگی آن را شرح دهید.

بیماریهای چشم را نام برده، علت و راه اصلاح آن را بیان کند.

تعیین فضای آموزشی

کلاس درس (مجهز به سخت افزارهای لازم برای استفاده از CD آموزشی)

فعالیت های حین تدریس

شیوه های تدریس

مجموعه ترکیبی از شیوه های فعال تدریس از جمله پرسش و پاسخ و یاران در یادگیری

وسایل کمک آموزشی

CD های body work مولاژ چشم ، گچ و تابلوی آن

زمان دقیقه

ارزشیابی تشخیصی و آماده سازی

سؤالهایی پرسیده می شود: تعریف گیرنده حسی – انواع گیرنده حسی موجود در پوست ، تفاوت گیرنده های درد با سایر گیرنده ها، مقایسه محل استقرار گیرنده های حسی در نقاط مختلف پوست انواع گیرنده های اندام های داخلی بدن با ذکر محل و عمل آنها

25 دقیقه

ارائه درس جدید

از صفحه 59 تا 64 به شکل انفرادی خوانده شود.

تشکیل گروه ها بوسیله فراگیران و بحث و گفتگو توسط فراگیران

نظارت معلم بر یادگیری گروه ها و رفع اشکال آنها

ارائه درس توسط سرگروه ها و ارزشیابی گروه

40 دقیقه

فعالیت های بعد از تدریس

فعالیت های تکمیلی

جمع بندی مطالب توسط دبیر و توضیحات تکمیلی از روی CD و مولاژ

ارزشیابی تکوینی

پرسش از لایه های سازنده چشم از روی مولاژ ، توضیح خواستن از دانش آموزان در مورد محیط های شفاف چشم و توضیح کار هر یک ، سؤال در خصوص لکه زرد و نقطه کور

15 دقیقه

تعیین تکلیف

تحقیق در مورد بیماری کورنگی و انواع آن

تهیه چشم گوساله برای تشریح

5 دقیقه

مشخصات کلی

طرح درس شماره 1

عنوان درس : ایمنی بدن

موضوع درس: دفاع اختصاصی

صفحات: 15-10

تاریخ اجرا: 10/7/85

مجری طرح (نام دبیر) : گروه زیست شناسی استان اصفهان

کلاس: سوم علوم تجربی

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدریس: 90 دقیقه

فعالیت های پیش از تدریسی

تدوین هدفهای رفتاری

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود:

انواع سلول های شرکت کننده در دفاع اختصاصی را نام برده و نقش آنها را با هم مقایسه کنند.

انواع دفاع اختصاصی را نام ببرید.

چگونگی شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت ها را شرح دهد.

ایمنی هومورال را در برخورد اول و دوم با آنتی ژن توضیح دهد.

عملکرد پادتن ها در مقابل آنتی ژن را مشخص کند.

ایمنی سلولی در برخورد اول با آنتی ژن را شرح دهد.

تعیین فضای آموزشی

کلاس درس

شیوه های تدریس

الگوی تدریس اعضای تیم

وسایل کمک آموزشی

CD آموزشی تهیه شده توسط گروه زیست شناسی استان اصفهان – تابلو و گچ – تصاویر کتاب – سخت افزارهای لازم برای نمایش CD

زمان دقیقه

فعالیت های حینتدریس

نحوه شروع و زمینه سازی (مقدمه)

با توجه به همزمانی با هفته دفاع مقدس با سؤالهایی در زمینه لزوم دفاع در برابر خطرهای هجوم دشمن زمینه سازی صورت می گیرد.

7 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی و آماده سازی

ایمنی را تعریف کرده و ویژگی های سیستم ایمنی را بیان کنند. انواع دفاع غیر اختصاصی را نام ببرید . نقش هر یک از عوامل مؤثر در اولین خط دفاعی بدن را شرح دهد.

20 دقیقه

ارائه درس جدید

تشکیل گروه ها و تعیین شماره گذاری برای هر یک از اعضای گروه ها

مشخص کردن هر یک از قسمت های متن درس متناسب با شماره های اعضا

مطالعه فردی تک تک اعضای گروه ها بر اساس قسمت تعیین شده

اجرا توسط گروه ها

40 دقیقه

فعالیت های بعد از تدریس

فعالیتهای تکمیلی

(جمع بندی و نتیجه گیری)

جمع بندی مطالب توسط معلم بوسیله CD و تصاویر کتاب

10 دقیقه

ارزشیابی تکوینی

سؤال های آزمون بصورت ص وع و سپس گذاشتن کلید در اختیار آنها

9 دقیقه

تعیین تکلیف

تحقیق درباره ی نحوه ی ساخت واکسن ها و سرم های مختلف

تحقیق درباره روش های مبارزه با سرطان و بیماری های خود ایمنی به ویژه MS

4 دقیقه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نمونه طرح درس روزانه (برای یک جلسه) درس زیست

تحقیق درمورد طرح درس سالانه فارسی دو

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد طرح درس سالانه فارسی دو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

طرح درس نمونه

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

موضوع درس: جلوه ها ی هنر دراصفهان

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان را باهنر اسلامی توضیح دهد ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند . ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند . ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد . ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد . ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ اسلامی را توضیح دهد ؟

د- عروجی روحی چیست؟

ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طراحی هندسی کلاس :

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

گروه های یادگیری درکلاس :

گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

رسانه ها ی آموزشی :

معلم – کتاب – ادبیات – تخته – گچ – تابلو پاک کن – نوار – ضبط صوت – تصویر – نقشه جغرافیا یی – روزنامه دیواری – چارپ –نقاب –طراحی – کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

انتخاب روش :

روش فعال با رویکرد همیاری

روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

روش پرسش و پا سخ

روش نمایشی

روش مباحثه

روش ایفای نقش

روش توضیحی

فر آیند یاددهی – یاد گیری

فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

سلام واحوال پرسی

توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی U ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

توجه نمودن دانش آموزان

پاسخ دانش آموزان

گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

همکاری فعالانه دانش آموزان

اجرای ارزشیابی ورودی

جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با « پیش نیاز درس » از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

می شود:

ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

شرکت فعالانه دانش آموزان

همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

انجام ارزشیابی پایانی

انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

رفع اشکال دانش آموزان

معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

ارزشیابی پایانی

ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

و یژگی های نثر ساده چیست ؟

ممال یعنی چه ؟

اسلیمی ممال چه کلمه ای است ؟

فعالیت های تکمیلی

دانش آموزان :

درباره ویژگی های معماری اسلامی تحقیق کنند وآن را درقالب یک مقاله تحقیقی به کلاس بیاورند .

دانش آموزان فهرستی از هنرهای اسلامی تهیه نما یند ودرباره ی هر کدام پژوهش کنند .

دانش آموزان درباره ی زندگی و آثاردکتر محمد علی اسلامی ندوشن پژوهش کنند وآن را در قالب مقاله یا روزنامه ی دیواری به کلاس بیا ورند .

****************************************************

شماره :

تاریخ :

نام درس :

ادبیات فارسی (2)

موضوع درس : جلوه ها ی هنر در اصقهان

هدف کلی درس : آشنایی با نثر معاصر وفرهنگ و هنر درایران

مدت جلسه :

طراح :گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه استان اصفهان

عناوین فرعی یا رئوس مطالب

هدف ها ی جزیی

هدف های رفتاری

حیطه و سطح

الف : لغایت ، مفاهیم و اصطلاحات تازه درس

ب: نثر دردوره معاصر

ج : نثر نویسان معاصر

د: علت واهمیت فرهنگ هنر اسلامی – ایرانی

1- دانش آموزان با معنی واصطلاحات تازه ی جدید آشنا شود.

2- دانش آموزان معنی لغات واصطلاحات را بفهمد .

3- دانش آموزان طریقه جمله بندی ، حذف فعل به قرینه و برخی جمله ها را که به طریقه محاوره ساخته شده اند تشخیص دهد

4- دانش آموزان حذف فعل به قرینه غیر از آنچه درمتن درس آمده است پی ببرد .

5- دانش آموزان با نثر نویسان معاصر آشنا شوند

6- دانش آموز با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و نمونه ای از آثارا و آشنا شود

7- دانش آموزان به اهمیت نثر فارسی وتحویل آن پی ببر د

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای درس و مطالب مطرح شده بتواند :

1- درس روان بخواند.

2- لغایت و اصطلاحات جدید درس رابیان کند .

3- جمله های دشواردرس رامعنی کند

4- دوتن ازنثر نویسان معاصر رانام ببرید .

5- دانش آموزان خود به جای دکتر ندوشن جلوه های هنر دراصفهان را توصیف کند .

6- نثر ساده راتوضیح دهد وفرق آن را با سایر نثر ها بیان کند

7- درباره دکتر اسلامی ندوشن و ویژگی های شخصی او دو دقیقه صحبت کند

8- درس را بدون غلط بخواند

9- اهمیت نثر فارسی را در نیم صحقه بنویسید

10- درباره جاودانگی فرهنگ وهنر اسلامی با ذکر دلیل توضیح دهد

11- خود رابه جای نثر فارسی قرار دهد و احساسش را بیان کند.

12- قضاوت و نظر خود را نسبت به نثر فارسی بیان کند

شناختی – کاربردی – شناختی – دانش

شناختی – درک و فهم

شناختی – دانش

شناختی – ترکیب

شناختی – درک فهم

شناختی – درک فهم

شناختی – دانش

شناختی – ترکیب

شناختی – تجزیه وتحلیل

شناختی – ترکیب

شناختی – ارزشیابی

رسانه ها و وسایل آموزشی مود نیاز

ارزشیابی پایانی

فعالیت ها ی تکمیلی

معلم – کتاب ادبیات (2) کتاب ها ی معرفی شده غیر درسی – تخته سیاه – گچ – تخته پاک کن – نوار- ضبط صوت – تصویر – روزنامه ی دیواری – چار ت کتابخانه ی دست ساخت خود معلم – تابلوی معلم ساخته – سوال ها ی ازقبل طراحی شده

به صورت کتبی یا شفاهی انجام خواهد شد :

1- لغایت و اصطلاحات جدید درس رابنویسید

2- جمله های وارد شده را معنی کنید

3- حذف هارا درجمله های داده شده بنویسید

4- نثر ساده را توضیح دهید وفرق آن را با سایر نثر ها بنویسید

5- سیر تحویل نثر فارسی را با ذکر دلیل در یک بند توضیح دهید

یکی از منابع معرفی شده مانند :

آزادی وتربیت ، روزها ، گیله مرد را مطالعه کنید و خلاصه مطالعات خود رادردو صحفه بنویسید و برای جلسه ی آینده به کلاس بیاورید .

پیش بینی

رفتار ورودی

ارزشیابی

تسخیصی

فعالیت های آموزشی

روش یا روش ها ی تدریس

فعالیت معلم ( تدریس )

فعالیت دانش آموزان ( تجارب و یادگیری )

دانش آموزان باید مفهوم نثر قدیم و معاصر را بداند

1- سادگی و روانی در نثررا درچند جمله توضیح دهید .

2- نثر قدیم و معاصر را با ذکر مثال باهم مقایسه کنید

3- آیا نثر دکتر اسلامی ندوشن قدیم است یا معاصر ؟ چرا ؟ دردو سط بنویسید .

شروع کلاس ، نام ویادخداوند،سلام واحوالپرسی از دانش آموزان

حضور و غیاب و بررسی علل غیبت ودقت درحالات روحی و روانی دانش آموزان وبررسی محیط کلاس

اجرای ارزشیابی تشخیص برای سنجش رفتارورودی

گروه بندی دانش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد طرح درس سالانه فارسی دو

جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی

اختصاصی از فایل هلپ جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک3 (رشته ریاضی)".
کتاب مذکور از 5 فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر نمونه سوالات 15 دوره از امتحانات نهایی کتاب حاضر در 18 عنوان طبقه بندی و حل شده است. دانش آموزانی که قصد دارند کتاب حاضر را امتحان دهند یا قصد شرکت در کنکور سراسری رشته تجربی یا ریاضی را دارند می توانند از این بسته بهره فراوان ببرند.

ویژگی های بسته آموزشی:

- تعداد فصل های کتاب: 5
- تعداد سرفصل های تدریس شده: 18
- تعداد کل مسائل حل شده: 201
- تعداد دوره های امتحانی : 15
- تعداد صفحات جزوه : 98

استاد:
میرزائی (کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی)

عناوین آموزشی:

فصل اول: ترمودینامیک
- سوالات تعریفی و مفهومی ( 11 مساله )
- مسائل ترمودینامیکی ( 10 مساله )


فصل دوم: الکتریسیته ساکن
- سوالات تعریفی و مفهومی ( 25 مساله )
- رسانای مخروطی ( 3 مساله )
- میدان الکتریکی ، اختلاف پتانسیل الکتریکی ( 5 مساله )
- قانون کولن، برآیند نیروها و میدان های الکتریکی ( 13 مساله )
- ظرفیت ، انرژی ذخیره شده در خازن ها ، خازن معادل ( 10 مساله )

فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
- سوالات تعریفی و مفهومی ( 16 مساله )
- مسائل مربوط به کدگذاری مقاومت ها و قانون اهم ( 7 مساله )
- قانون های گره ،حلقه ،کیرشهف و مدارهای الکتریکی ( 13 مساله )


فصل چهارم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی
- سوالات تعریفی و مفهومی ( 30 مساله )
- ذره و سیم درون میدان ( 8 مساله )
- پیچه مسطح ( 6 مساله )
- سیملوله ها ( 3 مساله )


فصل پنجم: القای الکترومغناطیسی
- سوالات تعریفی و مفهومی ( 9 مساله )
- قانون لنز ( 11 مساله )
- شار مغناطیسی ، ضریب خودالقایی ، نیرومحرکه الکتریکی ( 10 مساله )
-جریان متناوب ، مبدل ها ( 11 مساله )


در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)
دانلود با لینک مستقیم


جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی

مقاله در مورد تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 16

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 16 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 16


مقاله در مورد تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم  کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 16

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 29

 

«ظهر الفساد فی البحر و البر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون»

 فساد در خشکی و در دریا به خاطر کار هایی که مردم انجام داده اند آشکار شده ، خدا می خواهد نتیجه ی بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید (به سوی حق ) باز گردند.                                       

سر چشمه ی فساد ،اعمال خود مردم است!                                     

در آیات گذشته ، سخن از شرک در میان بود و میدانیم ریشه ی اصلی تمام مقاسد فراموش کردن اصل توحید و روی آوردن به شرک است ، لذا در آیات مورد بحث نخست سخن از ظهور فساد در زمین به خاطراعمال مردم به میان آورده ، می گوید : « فساد در خشکی و دریا به خاطر کار هائی که مردم انجام داده اند اشکار شده » (ظهر الفساد فی البحر و البر بما کسبت ایدی الناس)                                                                        

« خدا می خواهد عکس العمل کارهای مردم را به آنها نشان دهد و نتیجه ی بعضی از اعمالی را که انجام داده اند به آنها به چشاند ، شاید بیدار شوند ، و به سوی حق باز گردند»!( لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون )   آیه ی فوق معنی وسیع و گسترده ای را پیرامون ارتباط « فساد » و« گناه » با یکدیگر بیان می کند که نه مخصوص سرزمین مکه و حجاز است ،  و نه عصر و زمان پیامبر(ع ) بلکه به اصطلاح از قبیل قضیه ی حقیقه است که پیوند « محمول » و« موضوع» را بیان می کند ، به عبارت دیگر هر جا فسادی ظاهر شود باز تاب اعمال مردم است ، و در ضمن یک هدف تربیتی دارد، تا مردم طعم تلخ نتیجه ی اعمالشان را بچشند ، شاید به خود بیایند.                                                                 

بعضی می گویند : این آیه ناظر به آن قحطی و خشکسالی می باشد که به خاطر نفرین پیامبر(ع) دامان مشرکان مکه را گرفت ، باران قطع شد ، بیابانها خشکید و خشکیده تر شد ، و حتی استفاده از صید دریا (دریا احمر ) برای آنها مشکل گشت.                                                         

به فرض که این سخن از نظر تاریخی صحیح باشد تنها بیان یک مصداق است و معنی آیه را در مساله ارتباط فساد و گناه هرگز محدود نمی کند ، نه محدود به آن زمان و مکان و نه محدود به خشکسالی و کمبود باران.        

از آنچه در بالا گفتیم به خوبی روشن می شود بسیاری از تفسیر های محدود و موضعی که از بعضی از مفسران ذیل این آیه نقل شده به هیچ وجه قابل قبول نیست ، مثل اینکه مراد از فساد در خشکیها ، قتل هابیل به دست قابیل است ، و منظور از فساد در دریا غصب کشتی ها در عصر موسی و خضر است.        


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تفسیر آیه ی 41 سوره ی روم کتاب تفسیر نمونه ی آیت الله مکارم شیرازی جلد 16

طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته

اختصاصی از فایل هلپ طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته


طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی: 

 

Design and Construction of a Mobile PV Hybrid System Prototype for Isolated Electrification

عنوان فارسی:

طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته

 

رشته : برق، انرژی، الکترونیک، قدرت

تعداد صفحات مقاله اصلی: 8 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه: 14 صفحه (word)

سال انتشار:2011

مجله

 

Procedia Engineering

Volume 8, 2011, Pages 138-145

 

لینک مقاله انگلیسی

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811000397

 

 

 

Abstract

This paper presents the design and construction of a Mobile PV-Wind-Battery-Diesel Hybrid System Prototype for isolated electrification. The system includes a real-time monitoring system and a control unit which can control all components automatically. The design uses a short calculation method and then simulated by Homer program. The mobile unit is considered as a mobility utility for remote areas therefore the unit is constructed in a container unit which can be able to be transferred comfortably. The design has the components as: PV 2 kWp, Wind turbine 1 kW, Battery 24 kWh, and Diesel Generator 5 kW. From a long experiment, the system can operate as the design and it is working stably to supply power to the load. The paper will describe fully for the design, construction, monitored data, and analysis.

  • Keywords
    • Mobile PV hybrid; 
    • Hybrid system; 
    • Isolated elctrification

 

 

 

طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته

چکیده

این مقاله طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی (فتوولتائیکی-بادی-باتری- دیزلی) سیار را برای برق رسانی ناپیوسته ارائه می دهد. این سیستم، شامل یک سیستم مانیتورینگ (نظارت و کنترل) لحظه ای و یک واحد کنترل است که می توانند کلیه ی اجزا را بطور خودکار کنترل کند. برای طراحی از یک روش محاسبه ی کوتاه استفاده شد و سپس با استفاده از برنامه هومر شبیه سازی گردید. واحد سیار، به عنوان یک ابزار متحرک برای مناطق دوردست در نظر گرفته شد در نتیجه در یک واحد کانتینری ساخته شد تا قابلیت انتقال راحت و آسانی را داشته باشد. قسمت طراحی دارای قطعات، فتوولتائیکی 2 کیلووات پیک، توربین بادی یک کیلوواتی، باتری 24 کیلووات ساعت و ژنراتور دیزلی 5 کیلووات بود.   بواسطه ی یک آزمایش طولانی مدت، سیستم می تواند همانند طراحی مورد نظر عمل کند و برای تامین قدرت و نیاز به بار ، بطور پایدار کار می کند. این مقاله، بطور کامل طراحی، ساخت، اطلاعات کنترل شده و تجزیه و تحلیل،  را توصیف می کند.

کلمات کلیدی :

هیبریدی فتوولتائیکی سیار، سیستم هیبریدی، برق رسانی ناپیوسته

فهرست مطالب

1-مقدمه. 2

2- اصول طراحی.. 3

3- طراحی سیستم سیار هوشمند. 8

4- آزمایش و تجزیه و تحلیل.. 11

5- نتیجه گیری.. 13


دانلود با لینک مستقیم


طراحی و ساخت یک نمونه سیستم هیبریدی فتوولتائیکی سیار برای برق رسانی ناپیوسته
1 2 3 4 5 ... 128 >>