X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره حجم نمونه و جامعة آماری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره حجم نمونه و جامعة آماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

موضوع :

حجم نمونه و جامعة آماری

حجم نمونه و جامعة آماری

در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود که معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری پس بطور کلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت که حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه است.

اما منظور از جامعة آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعة آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

روش شناسی تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی یا Surrey می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو تکنیک استفاده نموده‌ایم:

1- کتابخانه‌ای: برای دست‌یابی به آراء و نظریه‌های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقة تاریخی موضوع از این روش سود جسته‌ایم.

2- پرسشنامه‌ای: این تکنیک عبارت است از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه‌ای از پاسخوگیان که غالباً معرف یک جمعیت وسیع‌تر دربارة وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان دربارة عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یک حادثه یا یک مسئله دربارة هر نکته‌ای‌ که اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه‌ای با چشم‌انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنکه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه‌های نظری در آزمون همبستگی‌هایی که این فرضیه‌‌ها توصیه می‌کنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده‌تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.

به همین منظور و دست‌یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعة آماری خود قرار دادیم.

تعریف مفاهیم نظری

1- فقر

از دیدگاه‌ تنازعی، فقر یک نتیجه محتوم استشار است که روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می‌کند. در نتیجه ثروتمندان شرایط کار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می‌کنند و طبقه زحمتکش چاره‌ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.

2- اعتیاد

احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الکل یا داروی مخدر دیگر که اختیار مصرف و ترک آن از قدرت ارادة شخص خارج شده باشد.

3- معتاد

کسی است که رد اثر استفاده مکرر مداوم، متکی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می‌شود.

4- فرهنگ

مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشکیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر کیله ابزار و وسایلی که توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره‌برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حجم نمونه و جامعة آماری

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور


دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور

پس از خرید این مجموعه می توانید کتاب گرافیک کامپیوتری به صورت پاورپوینت دانلود نمایید

دانلود رایگان فصل اول کتاب گرافیک کامپیوتری 1پیام نور pnu500.com

دانلود رایگان فصل دوم کتاب گرافیک کامپیوتری 1پیام نور pnu500.com

دانلود رایگان فصل سوم کتاب گرافیک کامپیوتری 1پیام نور pnu500.com

دانلود رایگان فصل چهارم کتاب گرافیک کامپیوتری 1پیام نور pnu500.com

دانلود رایگان فصل پنجم کتاب گرافیک کامپیوتری 1پیام نور pnu500.com

نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 95 ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 95 ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 95 ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 94 ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 94 ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 94 ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 93 ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 93 ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 93 ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 92 ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 92 ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 92 ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 91 ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 91 ترم بهمنبه همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 91 ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 90 ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 90 ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور سال 900 ترم مهر به همراه پاسخنامه

فصل اول

بررسی گرافیک کامپیوتری
1. نمودار ها
2. طراحی به کمک رایانه
3. محیط های واقعی مجازی
4. بصری سازی داده ها
5. اموزش و کاراموزی
6. هنر رایانه ای
7. سرگرمی
8. پردازش تصویر
9. فاصلهای گرافیکی کاربر
10. خلاصه

فصل 2

دستگاههای نمایش ویدئویی

دستگاههای پویش راستری

دستگاههای دید و ایستگاههای کاری گرافیکی

دستگاههای ورودی

دستگاههای نسخه چاپی

شبکه های گرافیکی

گرافیک در اینترنت

نرم افزارهای گرافیکی

مقدمه‌ای بر openGL

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 پیام نور

ما را دنبال کنید در سایت ها


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 1 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1

قرارداد شماره ........................... مورخ ............................ بانک مسکن – شعبه................ در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ............................... مورخ .............. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ..................................... فرزند ....................... دارای شماره شناسنامه ...................................... صادره از ........................... متولد ........................ به شماره ملی .......................... مقیم ............................................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و

ب  بانک مسکن – شعبه ......  بنشانی ........................................... با نمایندگی خانم / آقای ......................................... طبق معرفینامه شماره ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1 – تسهیلات گیرنده (بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر .............................. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ........... قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از .......................... ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز .................. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سر رسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی به مأخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه فه مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد .

ماده 3 – بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای .............................. فرزند ................ شماره شناسنامه ............................ صادره از ....................... متولد ...................... مقیم .............. به منظور تأمین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف ، گروگان را مجدداً تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک د رهر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از باز پرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 6 – بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد .

ماده 7- بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را با بدهکار حساب و به حساب وی منظور و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید .

ماده 8- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید وی ا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از اینرو خانم / آقای ........................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ( حداقل سود مورد انتظار +6 ) .............................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هر گونه پرداختی های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به موجب این قرارداد به حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یاد شده قبول داشته وحق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 – چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک/ تسهیلات گیرنده خواهد بود که در اجرای تبصره یک قانون الحاق 2 تبصره ........................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

مقاله برد نمونه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله برد نمونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برد نمونه


مقاله برد نمونه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:11

برد نمونه

ساده ترین روش اندازه گیری واریانس نمونه تفریق کوچکترین مقدار نمونه از بزرگترین مقدار آن نمونه می باشد. این مقدار که با حرفشان داده می شود، بود نمونه نامیده می شوند. R مورد استفاده در جدول 4-2 را برای کمک به تصریح پهنای رده احتمالی برای توزیع فراوانی به یاد آورید.

این برد در روند کنترل کیفی از جمله نمونه های کوچک بسیار مفید است، با اینحال از جائیکه تنها دو مشاهده  برای تعیین مقدار آن مورد استفاده قرار گرفته است، این برد نسبت به موارد خارج از برد بسیار حساس می باشد.

به دو مجموعه داده ارائه شده در جدول 5-2 توجه کنید. بدیهی است که نمونه B نسبت به نمونه A دارای تغییر کمتر بوده است اگر چه هر دو مجموعه دارای میانگین 30، دامنه 40 بوده و هیچ کدام از مجموعه ها دارای مد نمی باشند. دلیل این امر یک بودن مقیاس های 29، 31 به 30 در نمونه B می باشد در حالیکه 20 و 40(در نمونه A) بسیار دورتر از میانگین قرار دارد. این مثال ساده ملزوم برخی از اندازه گیریها را مشخص می کند.

2-4-2- برد میان چارکی

برد چارک های اول و سوم امکان اندازه گیری تغییرات نزدیک مرکز توزیع را فراهم می کنند. این اندازه گیری با IQR نشان داده می شود. برد میان چارکی نامیده می شود. برخلاف برد نمونه برد میان چارکی تحت تاثیر مقادیر مقدم نمونه قرار نمی گیرد.

مثال 21-2

از جائیکه 5/1(6)(25/0) و 5/4=(6)(75/0) و پس((1)x(9)x)(5/0)+(1)x=1q و((4)x(5)x) (4)x=3 9

برای نمونه ای با اندازه 5=n می بایست با استفاده از نمونه های جدول 5-2، چارک اول و سوم برای نمونه به ترتیب برابر با 15 = (10)(5/0) + 10 و 45=(10)(5/0) + 40 می باشند در مورد نمونه B، چارک اول بود.

5/19 =(19)(5/0) +10 و چارک سوم برابر با 5/40=(19)(5/0)+31 می باشد. بنابراین، برد میان چارک برای A و B به ترتیب برابر با 30=15-45= IQRA و 21=5/19-5/40=IQRB می باشد. از جائیکه 0>IQRB و IQ می باشد پس نیمه میانی نمونه A بیشتر از نیمه میانی نمونه B دچار تغییر می شود.

3-4-2- انحراف معیار نمونه

روش طبیعی برای اندازه گیری تغییرات انتخاب یک مقدار مرجع و سپس محاسبه انحراف داده ها از این مقدار مرجع می باشد. مقدار مرجعی که در اغلب موارد مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین نمونه می باشد. با این حال در صورتی که این نابراربی کلیه xiها در نمونه محاسبه کرده و نتایج را جمع کنیم؛ همواره مقدار صفر بدست می آید. بنابراین میانگین انحراف از این میانکین همواره برابر با صفر خواهد بود. در این حالت به چه کاری می توانیم انجام دهیم.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برد نمونه

دانلود پاورپوینت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 22 صفحه

انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی مقدمه : انواع نمونه هایی که به آزمایشگاه منتقل می شود .
1- خون کامل 2- خون منعقد شده یا لخته 3- نمونه مدفوع 5- نمونه مایعات بدن مانند CSF و ...
6- نمونه قارچی 7- نمونه خلط 4- نمونه ادرار 8- نمونه های بافتی نمونه ها وارد بخشهایی می شوند که شامل 1- بخش بیو شیمی و هرمون شناسی انتقال و نگه داری نمونه لخته و فرایند لخته در عرض 20 تا 30 دقیقه می باشد چند مثال از نمونه های بیو شیمی و هرمونی انتقال و نگهداری یونیزه نگهداری AST نگهداری ALT نگهداری LDH CKMB یا CK2 نگهداری ALP آمیلازیا دیاستاز کولین استراز سروپلاسمیس الکل اتانل کتونها سیکلوسپوریس یا ساندیمون دیگوگسین TSH ADH ACTH ِ GRH FSH , LH پرولاکتین FT4 FT3 یا T3 آزاد T3 T4 G.H T3uptik کلسی تونین کوریتزول آلد سترون آندرستن دیون DHEA آدرنالین یا آپی نفرین و نورآدرنالین استروژن و استرادیول E2 پروژسترون HIAA هیدروکی اندول استیک اسید HCG حمل و نقل آزمایشات خون برای آزمایشات انتقادی نحوه گرفتن نمونه نمونه هایی که باید ریجکت شوند .
جد ا سازی سلولها آماده سازی و نگهداری جهت PT نمونه برای اندازه گیری APTT که تحت درمان هپارین نبوده نمونه برای اندازه گیری APTT که تحت درمان هپارین بوده نمونه برای اندازه گیری آزمایشات TT – پروتئین C – فاکتور V و VIII حمل و نقل و نگه داری نمونه برای آزمایشات سلولی خون HCT و WBC و RBC اندیسهای MCHC-MCH-MCW رتیکولوسیت پلاکت VBG , ABG سلول LE شکنندگی اسمزی کربوکسی COHb – Hb FFP نگهداری نمونه های سرولوژی نمونه های کومس رایت وویدال نمونه های ASO IGA کلامید یا IGM کلامید یا – توکسوپلاسما – مایکوپلاسما - هلیکوباکتر نگهداری و ذخیره نمونه های ادراری نحوه جمع آوری ، انتقال به آزمایشگاه روشهای صحیح نگهداری ادرار نمونه های راندم نمونه های گرفته شده درزمان مشخص مواد نگه دارنده بیلی روبین ادرار گلوکز ادرار نیتریت ادرار انگل شناسی گرفتن نمونه انگل و انتقال آن به آزمایشگاه مدفوع نیمه سفت و نرم باید ظرف یک ساعت آزمایش شود .
مدفوع آبکی 30 دقیقه بعد از دفع آزمایش شود .
نمونه های کشت باکتریا نمونه مدفوع نمونه مننژ نمونه خون نمونه ادرار نمونه های بافت محلولهای نگه دارنده و انتقالی بافت با تشکر از شما دوستان که حوصله به خرج داده و اینجانب را همراهی نمودید .
پایان .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی
1 2 3 4 5 ... 137 >>