X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید


دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید

 

 

 

vنانوسیم های فلزی : کارایی زیاد در قطعات الکتریکی مانند نانوسیم نقره.
vنانوسیم های آلی : ویژگی این سیم ها ( نظیر رسانایی و هدایت گرمایی) به ساختار مونومر و طرز آرایش آن بستگی دارد.

نانوسیم های نیمه هادی : مانند نانوسیم های سیلیکونی، این نانوسیم ها بیشترین کاربرد را در عرصه پزشکی مانند تشخیص نشانه های سرطان، رشد سلول های بنیادی و ... نشان داده است

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت نانو ساختارها - 64 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 6 : تئوری پرتفلیو- جونز- 40 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت فصل 6 : تئوری پرتفلیو- جونز- 40 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل 6 : تئوری پرتفلیو- جونز- 40 اسلاید


دانلود پاورپوینت فصل 6 : تئوری پرتفلیو- جونز- 40 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت سرمایه گذاری

نویسنده : چارلز پی جونز

 ترجمه و اقتباس : دکتر رضا تهرانی

 

اولین ورودی مدل مارکوئیتز:

بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار

سرمایه گذاران سهام را به منظور استفاده از بازده آتی آن خریداری می کنند، بنابراین مدل های پرتفلیو بایستی با توجه به وقایع آتی تنظیم شوند. به خاطر عدم اطمینانی که نسبت به آینده وجود دارد ، قضاوت در مورد بازده اوراق بهادار ، به صورت احتمالی صورت می گیرد.                                       (1)

 

کواریانس

معیار مطلقی برای بیان میزان ارتباط میان بازده های هر جفت اوراق بهادار است.کواریانس میزان تغییرات دو متغیر را در طول زمان نشان میدهد.این متغیرها ،بازده های (TR) مربوط به دو اوراق بهادار است.

 

حالت های سه گانه کواریانس:

 

حالت مثبت، نشان می دهد بازده های مربوط به دو اوراق بهادار به صورت همزمان در یک جهت حرکت می کنند.

حالت منفی ،نشان می دهد بازده های مربوط به دو اوراق بهادار به صورت معکوس حرکت می کنند.

حالت صفر ،نشان میدهد بازده های دو اوراق بهادار مستقل از هم عمل می کنند و هیچ دلیلی وجود ندارد که بازده دو اوراق بهادار در یک جهت و یا در جهت عکس هم حرکت کنند.

مدل تک شاخص (تک عامل)

عمده ترین مشکل مدل مارکوئیتز این است که این مدل به مجموعه کاملی از کواریانس میان بازده های کل (TR ) تمامی اوراق بهادار مورد بررسی نیار دارد. مدل مارکوئیتز در کار اصلی خود،استفاده از شاخصی را پیشنهاد می کند که رابط میان اوراق بهادار و کواریانس است.

مدل تک شاخص توسط ویلیام شارپ ارائه شد.این مدل بازده هر اوراق بهادار را به بازده شاخص سهام مرتبط می سازد برای این منظور شاخص های زیادی در مورد بازده بازار سهام عادی مطرح شد.            (14)

 

ارزشیابی مدل تک شاخص

üنسبت به مدل مارکوئیتز یک مدل ساده و باارزش است.
üتعداد برآوردهای موردنیاز برای اوراق بهادار موجود در پرتفلیو را تا حد زیادی کاهش می دهد.
üمی تواند برای برآوردهای مستقیم بازده مورد انتظار و ریسک پرتفلیو مورد استفاده قرار گیرد.
üباعث ساده سازی محاسبات ورودی های مورد نیاز مدل مارکوئیتز می شود.
üباعث دسترسی سریع به پرتفلیوهای کارا می شود.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت فصل 6 : تئوری پرتفلیو- جونز- 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری


دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری

فهرست:

1- سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
2- آسیب شناسی کوچک سازی دولت
3-برنامه‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
4-سازه‌های پشتیبان در اجرای برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
5- اقدامات انجام شده توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌های آتی آن
6-انتظارات از دستگاه‌های اجرایی
7- تکالیف معاونت توسعه مدیریت، دستگاه های اجرایی، مدیران و کارمندان در قانون مدیریت

اقدامات مثبتی که تاکنون انجام شده‌است(قوت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده)

فراهم شدن بستر برای کاهش حجم تصدی گری دولت
کاهش فعالیت های موازی در بین دستگاه های اجرایی و ادغام واحدهای سازمانی موازی دولت
افزایش میزان رضایت شهروندان و ارباب رجوع از خدمات بخش دولتی
افزایش سرعت و کیفیت خدمات واگذار شده به بخش خصوصی
ایجاد انعطاف در نحوه خدمت رسانی به شهروندان درخصوص فعالیت های واگذار شده

معایب(آسیب‌ها و تهدیدها)

نسبت بالای خروج نیروهای کارشناس و متخصص از بدنه نظام اداری در مقایسه با نیروهای غیرمتخصص
عدم حضور موثر بخش خصوصی و عدم وجود وضعیت رقابتی مناسب در برخی از فعالیت های واگذار شده
انتقال بسیاری از وظایف حاکمیتی و راهبردی در برخی از دستگاه ها به شرکت ها و مؤسسات وابسته شان و در نتیجه خالی شدن حوزه مرکزی دستگاه از وظایف اصلی
سرعت پایین در حذف فعالیتهای موازی دستگاه های اجرایی 
نرخ پایین رشد بهره وری در نظام اداری
فشار مضاعف مالی به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی
برهم خوردن ترکیب مناسب نیروی انسانی از نظر تجربه و سنوات خدمت در نظام اداری
سرعت پایین در کاهش حجم شرکت های دولتی
سرعت پایین در کاهش حجم نیروی انسانی بخش دولتی (در برخی از سالها این فرآیند حتی معکوس نیز گردیده است)  
 

شامل 188 اسلاید powerpoint

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری

دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید


دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

شامل دو پاورپوینت

 

رابطه ی میان ریسک وبازده موردانتظار

 برای تعیین رابطه ی ریسک وبازده مورد انتظار یک اوراق بهادار باید در نظر   داشت که سهم یک اوراق بهادار نسبت به ریسک کل پرتفولیومتنوع برابرباریسک سیستماتیک ان است.

 نمودار زیر که نمودار خط بازار اوراق بهادار نام دارد رابطه ی میان ریسک و بازده مورد انتظار رابرای تمامی داراییها اعم از اوراق بهادار،پرتفولیو غیرکارا یا پرتفولیوبهینه نشان میدهد.

 

 

 

¢اوراق بهادارxبالاتر ازsmlرسم شده است دارای ارزش ذاتی پایین تری است
¢چون با توجه به ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار,بازده مورد انتظار آن بیشتر از چیزی است که سرمایه گذاران توقع دارند حداقل بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برابرE(Rx)است ولی طبق تجزیه وتحلیل صورت گرفته بازده مورد انتظار اوراق بهادارxبرابرE(Rx)است ا گر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به خرید این اوراق می کنند افزایش تقاضا  باعث افزایش قیمت اینگونه اوراق می شود وافزایش قیمت باعث کاهش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.اوراق بهادارYپایینترازخطSMLرسم شده وباتوجه به سطح ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار بازده مورد انتظار کافی را ارائه نخواهد کرد طبق SML سرمایه گذاران برای اوراق
¢بهادار Yبه اندازه ی(Ry)  E بازده توقع دارند در حالی که بازده اوراق بهادارYفقط  به اندازهE(Ry)است اگر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به فروش اوراقY می کنند افزایش عرضه باعث کاهش قیمت این اوراق می شود وکاهش قیمت باعث افزایش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.

 

تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage pricing Theory))

 

این مدل توسط راس ارائه شده و به دلیل سادگی و وجود مفروضات محدود کننده کمتر به عنوان روش جایگزین مدل CAPM مورد استفاده قرار گرفته است.

این مدل برخلاف مدل CAPMبه پرتفولیو بازار که در آن تنها عامل اثر گذار بازده مورد انتظار وریسک بازار است وابسته نیست بلکه عوامل مختلفی از ریسک بربازده اوراق بهادار تاثیر میگذارند.

مدلAPTبر قانون قیمت واحد استوار است.طبق این قانون دو دارایی با قیمتهای متفاوت نمیتوانند فروخته شوند.

فرض این مدل بر این است که بازده داراییها به صورت خطی به مجموعه ای از عوامل تاثیر گذارمرتبط است که حساسیت داراییها به این عوامل  به انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل برمیگردد.

فرصت آربیتراژ:

 معاملات آربیتراژهنگامی صورت میگیردکه قیمت دارایی همزمان  در دو بازاری که خریدوفروش  میشود متفاوت باشدو هدف این است که از اختلاف قیمت استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

5عامل تاثیرگذاردرتحقیق دیگر برای

مدل APT

 

 

بکارگیری APT در تصمیمات سرمایه گذاری:

1*سرمایه گذاران باید به دنبال تعیین عواملی باشندکه بربازده پرتفولیو آنها تاثیرگذار باشد.

2*نتیجه بررسی عوامل ریسک مدلAPTدربخشهای مختلف متفاوت است:

-دربخشهای مالی وحمل ونقل نسبت به ریسک نکول  حساسیت بیشتری دارند.

- بخش صنایع عام المنفعه درمقابل تورم غیرمنتظره وتغییرات غیرمنتظره نرخ رشد سود غیر حساس است.

-صنایع ساختمان سازی-خرده  فروشی-هتل داری نسبت به ریسک تورم غیرمنتظره حساسیت      بالایی دارند .

 

نتیجه گیری

اگر مدیر پرتفولیو بتواند استراتژیها یی را تدوین کند که درآن چند عامل ریسک مشخص شده باشد سهام هایی را انتخاب خواهد کرد که در آن میزان حساسیت بازده سهام نسبت به عوامل ریسک مشخص شده است درنتیجه عملکرد او در آن دوره بیشتر ازعملکرد بازار خواهد بود.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت آسیب های نظام خانواده - 13 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت آسیب های نظام خانواده - 13 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت آسیب های نظام خانواده - 13 اسلاید


دانلود پاورپوینت آسیب های نظام خانواده - 13 اسلاید

 

 

 

         با وجود اهمییتی که خانواده برای فرد دارد و نیاز های متعدد فرد در خانواده بر طرف می شود ، گاهی خانواده به جای اینکه محل امن و آرامش و ارضای عاطفی و جایگاهی برای تحقق شخصیت مستقل افراد باشد ، به جایگاهی برای جدال و دعوا تبدیل می شود و به جای این که برای آن ها آثار و نتایج مطلوبی در بر داشته باشد ، آثار مخرب دارد . تا آن جا که به جهنمی تبدیل می شود که زن و مرد و به تبع آنان فرزندان در آن می سوزند .  در چنین حالتی ، جدایی و طلاق به ظاهر تنها راهی است که مطلوب به نظر می رسد .

         همچنین ، خانواده با همه ی آثار مطلوبی که در فرزندان دارد ، گاه برای آنان جایگاه نامناسب و نامطلوبی است . به خصوص در سنین نوجوانی که گاه درگیری هایی میان فرزندان و والدین ایجاد می شود.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت آسیب های نظام خانواده - 13 اسلاید
1 2 3 4 5 ... 659 >>