X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc


پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 82 صفحه

 

مقدمه:

انسانهایی که با کارهای سنگین درگیر نیستند. روزانه به مواد غذایی اساسی و ضروری ذیل نیاز دارند: 10 گرم پروتئین ، 90  گرم چربی و 500 گرم هیدراتهای کربن ، بنابراین ، هیدراتهای کربن ، قسمت اعظم (بیش از 70% ) غذای انسان را تشکیل می دهند.

ارزش حرارتی یک گرم پروتئین 8/4 کیلو کالری ( احتراق ناقص در بدن تا تشکل اوره ) و ارزش حرارتی یک گرم چربی 3/9 کیلو کالری و بالاخره ارزش حرارتی یک گرم هیدرات کربن 4 کیلو کالری می باشد.

بدین توتیب ،‌ ارزش حرارتی هیدراتهای کربن از پروتئین تر و ضمناً از چربیها ، بسیار کمتر است.

با این وصف ، کالری ناشی از هیدراتهای کربن ، بیش از 60% کل کالری روزانه مورد نیاز است را تشکیل می دهد ( پروتئین: 480 کیلو کالری چربی: 837 کیلو کالری ، هیدراتهای کربن: 200 کیلو کالری ، کل: 3317 کیلوکالری ).

بنابراین هیدراتهای کربن منبع اصلی انرژی بدن انسان است. نشاسته. کربوهیدرات اصلی جیره غذایی انسان ( در غلات ، سیب زمبنی و غیره ) و با بزاق دهان و آنزیمهای معده قبل از جذب ، هیدرولیز می شود. این پروی چندی طول می کشد. کربوهیدراتهای محلول ، شامل ساکاروز ، یعنی قند معمولی ، خیلی سریعتر از نشاسته هضم و جذب می شوند. چون قند در عین خوشمزه وش یرین است: انسانها با کمال اشتیاق قند را جایگزین قسمتی از مواد غذایی نشاسته ای می نمایند. قند ، به عنوان یک ماده غذایی ذخیره شدنی شدنی ( بصورت چربی ) و قابل پس گرفتن از ذخیره برای تولید انرژی در آمده است. ( هنگام راهپیمایی ، ورزش ، برای کارهای سنگین کارگر ، برای بیماران و اشخاصی که دوره نقاهت را می گذرانند ). ساکاروز از سایر قندها به استثنای فروکتوز که خود کمی شیرین تر از سایر قندهاست شیرینتر است و چنانچه شیرینی ساکاروز 10 باشد و   فروکتوز و   گلوکوز نسبی که با درجه حرارت آزمایش بستگی دارند

 

فهرست مطالب:

هیدراتهای کربن و ساکاروز در تغذیه انسان

2-2 مشخصات گیاه شناسی ، موطن اصلی – بیولوژی چغندر قند

3-2 عوامل مؤثر برلر کیفیت

مقدمه

4-2 مروری بر تاریخچه کیفیت فنی چقندر قند

5-2 تصور کلی از کیفیت خوب چغندر قند

6-2 تشخیص رسیدگی چغندر قند

7-2 برداشت چغندر قند  

8-2 حذف برگ و طوقه

9-2 پلاسیدگی چغندر بعد از بردشت

سلوکردن چغندر

10-2 عوامل مؤثر در افزایش ضایعات ساکاروزی و وزنی چغندر در سیلو

11-2 نحوه سیلو کردن چغندر قند

12-2 خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی چغندر قند

ترکیب شیمیایی ریشه چغندر قند

فصل سوم

1-3 روشهای تعیین کیفیت

2-3 عیار چغندر و عیار سنجی

3-3 مراحل تعیین عیار در ایستگاههای عیار سنجی

1-3-3 مرحلة اول نمونه برداری

2-3-3 مرحلة دوم شست و شو و تعیین وزن خالص

3-3-3 مرحلة سوم تهیة خمیر نمونه

4-3-3 مرحله چهاترم تهیه شربت

5-3-3 مرحله پنجم تعیین درصد قند شربت

4-3 نحوه خرید چغندر قند در کارخانجات قند کشور

5-3 حمل چغندر قند

6-3 شمای تولید شکر در کارخانجات قند


دانلود با لینک مستقیم


پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc

پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc


پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

 

مقدمه:

غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناک داشته، و در عین حال همانند پلاستیک ها مقاوم بوده و استحکام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم سلولی تشکیل می دهند و سلولها را از یکدیگر جدا می نمایند. قابلیت نفوذ غشاهای پلاسمائی انتخابی است بدین معنی که همانند سدی عمل نموده و اختلافات موجود، بین ترکیب داخل و خارج سلولی را حفظ می نمایند، این نفوذپذیری انتخابی در مورد یون ها و سوبستراهای مختلف به کمک کانال ها و پمپ های شیمیائی و برای پیام ها (هومون ها) توسط پذیرنده های خاصی انجام می پذیرد.

غشاهای پلاسمائی قادرند به کمک پدیده های برون ریزی (Exocytosis) و درون ریزی (Emdocytosis) تبادلاتی با محیط خارج سلولی برقرار نمایند، علاوه بر این در ساختمان غشاها مناطق خاصی بنام انشعاب های شکافی

(Gap junctions) وجود دارد که امکان برخی تبادلات با سلولهای همجوار را فراهم می سازد.

 

فهرست مطالب:

غشاء سلولی؛ ساختمان، شکل گیری و عملکرد

اهمیت زیست پزشکی

اهمیت فضاهای داخل و خارج سلولی

ترکیب یونی مایعات داخل و خارج سلولی

ساختمان پیچیده غشاءها

لیپیدهای اصلی در ساختمان غشاءها

شکل 2-15 یک فسفوگلیسرید با دو اسید چرب (R2,R1) گلیسرول و الکل

فسفوریله. در اسید فسفاتید یک (R3=H)

2-گلیکو اسفنگولیپیدها

3-کلسترول

خواص آمفی پاتیک لیپیدهای غشاء

ساختمان دولایه ای لیپیدها در غشاء

شکل 4-15 تصویری فرضی از یک مقطع میسل

می کنند و دارای ضریب قابلیت نفوذ بالاتری می باشند.

پیوند پروتئین های غشاء با دو لایة لیپیدی

ساختمان نامتقارن غشاءها

پروتئین های اصلی و مکمل غشاء و پروتئین های محیطی

تنوع در نحوه و جایگزینی پروتئین ها در غشاء

کاربرد غشاءهای مصنوعی در بررسی عملکرد غشاء

حالت موزائیک سیال در ساختمان غشاءها

تشکیل غشاءها فرایند پیچیده ای است

عدم تقارن وضعیت پروتئین ها و لیپیدها:

پروتئین های میتوکندری

پروتئین های ماتریکس میتوکندریها

ایمپورتین و اکسپورتین‌ها (Importins - Exportins)

سندرم زل وگر  (Zell weger syndrome)

فرضیه توالی های نشانه دار

عبور یک پروتئین ترشحی از غشاء ER

و بر اساس فرضیة توالی های نشانه دار

راههای مختلف اتصال و جایگیری پروتئین ها در غشای ER

مسیر حرکت پروتئین ها داخل سلول

برای رسیدن به غشاء یا اندامک خاص

پروتئین های چاپرون (Chaperones)

نقش کلیدی وزیکول ها در جابجا شدن

پروتئین های داخل سلولی

نمونه ای از وزیکولهای فاقد روکش کلاترینی

جدول 4-15 فاکتورهائی که در تشکیل و انتقال وزیکولهای فاقد روکش کلاترین شرکت

می‌نمایند.

انتشار آسان شده و انتقال فعال

و نقش غشاء پلاسمائی در آنها

انتقال فعال

جریانهای الکتروشیمیایی عصبی  (NerVe impulses)

چگونه از غشاء عبور می نمایند؟

انتقال  گلوکز و اسیدهای آمینه بداخل سلول

شکل 22-15-انتقال گلوکز در سلولهای روده ای

عبور ماکرو مولکولها از غشاء پلاسمائی

بطور کلی دو نوع درون ریزی وجود دارد

عبور پیام ها از غشاء

تبادل اطلاعات از طریق ارتباط بین سلولی

موتاسیونهای پروتئین‌های غشائی

و بیماریهای موروثی ناشی از آن

غشاء گلبولهای قرمز در انسان

جداسازی پروتئین های غشاء گلبولهای قرمز

با روش الکتروفورز

سلول با یکدیگر و با برخی پروتئین های اصلی غشاء گلبولهای قرمز

گلیکوفورین های A/ B/ C

شکل و انعطاف پذیری گلبولهای قرمز

و رابطة آن با اسپکترین، آنکیرین و سایر پروتئین های محیطی غشاء

اسپکترین

اختلالات در مقدار یا ساختمان اسپکترین

و رابطة آن با بیماریهای اسفروسیتوز (Spherocytosis-Elliptocytosis)

و الیپتو سیتوز موروثی

علل بروز بیماری اسفروسیتوز موروثی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc

پروژه مهندسی شیمی با موضوع فلوریداسیون نمک. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه مهندسی شیمی با موضوع فلوریداسیون نمک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مهندسی شیمی با موضوع فلوریداسیون نمک. doc


پروژه مهندسی شیمی با موضوع فلوریداسیون نمک. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

 

مقدمه:

نمک به بیشتر از نصف قرن برمی گردد، که شامل تلاشهای بسیاری در اروپا و امریکا می باشد.( جدول 1-1) ارزشمندبودن فلوریداسیون نمک در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی از حدود اواسط قرن بیستم مشخص شد. در دهة 1940 یک پزشک سوئیسی به نام H.J.Waspi نمک یددار، را برای بیماران باردار خود تجویز کرد و این کار را جهت پیشگیری از گواتر، و نقایص حاصل از کمبود در نوزادان انجام داد.(1)

وقتی دکتر وسپی درباره مطالعات H.T.Dean درباره فلوراید و پوسیدگی دندانی آگاهی پیدا کرد(11-2)، رویای پیشگیری از پوسیدگی در سطح وسیع با استفاده از نمک فلورریده را در ذهن پروراند.

با توجه به وجه تشابه فلوراید و ید بعنوان هالوژن، ترتیبی داد تا کارخانه نمک راین سوئیس، 200 میلی گرم سدیم فلوراید(NaF)  معادل 90 میلی گرم فلوراید، در هر کیلوگرم نمک تولیدی اضافه کنند، در حالیکه در آن زمان میزان متوسط مصرف نمک روزانه، 12-10 گرم بود. در سال 1955 به دنبال پیشنهاد دکتر وپسی ودیگران، کارخانجات نمک سوئیس شروع به تولید نمک حاوی 10 میلی گرم یدید پتاسیم(KI )و 90 میلی گرم فلوراید(F )،  در هر کیلوگرم نمودند( جهت مصرف در بخش زوریخ).

 

فهرست مطالب:

تاریخچه فلوریداسیون

مطالعات اولیه( 1980- 1955)

خط مشیء های کلی برای مانیتورینگ دفع فلوراید در ادرار

روش اول

روش دوم

روش آنالیز

مانیتورینگ شیمیایی

مواد

نمونه برداری از آب های سطحی، تانکر های نگهداری آب و چاهها

برچسب زدن ظروف نمونه

حمل نمونه ها

کنترل نمونه ها

آنالیز شیمیایی نمونه ها

مونیتورینگ غلظت فلوراید در نمک و شبکه توزیع:

کنترل کیفیت در مراحل تولید نمک در کارخانه

وسایل و مواد

مواد شیمیایی

کنترل کیفیت در شبکة توزیع کارخانه

کنترل کیفیت توزیع توسط مسئولین بهداشت

مونیتورینگ نمک فلوریده در کارخانه ها،  انبارها، و نقاط فروش

آنالیز نمونه ها

نقش صفت نمک در فلوریداسیون

مطالعات پایه

مشخص کردن فلوراید در آب عرضه شده

بررسی سایر فرآورده های محتوی فلوراید:

« مراقبت اپیدمیولوژیک»

سیستم های مراقبتی و کنترل کیفیت

تعیین روزانه یون فلوراید در هر kg از نمک

مرحله II: بررسی اولیه

تجهیزسازی کارخانجات، جهت تولید نمک فلوراید بوسیله روش تولیدی

روش خشک

روش مرطوب

آموزش دهی کارکنان برای برنامه

توسعة پایش فوق ساختمانی

استراتژی ارتباطی در حجم زیاد

شروع مراقبت اپیدمیولوژیک

پایش بیولوژیکی

پایش شیمیایی

کنترل کیفیت در تهیه و توزیع نمک فلوراید

جوانب احتیاط در تولید نمک فلوراید

اجزاء مراقبت اپیدمیولوژیک

کنترل کیفیت در تهیه، توزیع


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مهندسی شیمی با موضوع فلوریداسیون نمک. doc

پروژه ظرفیت شش ها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه ظرفیت شش ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ظرفیت شش ها. doc


پروژه ظرفیت شش ها. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

اکثر مردم تنها بخشی از ظرفیت دستگاه تنفسی یا ریه را برای تنفس استفاده می کنند. این دسته از مردم که تنفسشان سطحی بوده و کمی از قفسه سینه را منبسط می کنند شانه های خم شده ای دارند و در قسمت بالای گردن و پستانشان فشار دردآوری را متحمل می شوند و از کمبود اکسیژن رنج می برند. این عده بدون آنکه خود بدانند به سرعت خسته می شوند. با تمرینات تنفسی یوگا علاوه بر پیشگیری از این موارد می توانید انرژی حیاتی و سلامتی خود را تضمین نمایید. از تمامی روش های تنفسی قادر خواهید بود ظرفیت انرژی

حیاتی را افزایش دهید. چنانچه هنگام بالا رفتن از پله ها خسته می شوید سعی کنید که شانه ها را صاف نگه داشته و در هر دو پله عمل دم و در دو پله بعدی عمل بازدم (تخلیه تنفس) را انجام دهید. با =یروی از چنین عملی یعنی دو پله دم و دو پله بازدم قادر خواهید بود آرام آرام پله ها را بالا رفته و بدون کمبود اکسیژن و نفس به بالای پله ها برسید. با چنین آهنگ تنفس قادر خواهید بود میزان زیادئی از دی اکسیدکربن را بیرون داده و اکسیژن را جایگزین آن نماییم، بدین ترتیب کمتر دچار خستگی می شویم.

 

فهرست مطالب:

ظرفیت شش ها

تنفس

روش سطحی

تنفس دنده ای

تنفس عمیق شکمی

پرانایاما

تنفس

دستگاه تنفس انسان

نقش هموگلوبین در تنفس

تنفس در سلول ها

مخاط مجاری تنفسی

دستگاه تنفس

خلاصه

ناحیه هوایی دستگاه تنفسی

حفره بینی

حلق

حنجره

ششها

نای

انشعابات نای

ناحیه تنفسی

چگونگی تنفس

تنظیم حرکات دم و بازدم

انتقال و تبادل گازهای تنفسی

دستگاه تنفسی

تنفس چگونه انجام می شود؟

تبادل گاز در بدن

روشهای آزمایش دستگاه تنفس و معاینات بالینی

ریه ها

محدوده ی ریوی در گاو

محدوده ریه ها در اسب

دقه Percussion 

صداهائیکه توسط دقه کردن ایجاد می گردد وبه سه دسته تقسیم می شود

صداهای طبیعی تنفسی

صداهای تنفسی غیر طبیعی

 

منابع ومأخذ:

1-Die klinische Untersuchung des Rindes

(gebundene Ausgabe) von Rosenberger, Gustav, Dezember 1990

yopi.de/Rosenberger_Gustav_Die_klinische_Untersuchung_des_Rindes_Tiermedizin

bvapublications.com/cgi/content/abstract/26/6/304

martindalecenter.com/Vet_7A_Animal.html -

Current Therapy in Large Animal Theriogenology,, 2nd Edition


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ظرفیت شش ها. doc

پروژه علم شیمی درشته مهندسی شیمی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه علم شیمی درشته مهندسی شیمی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه علم شیمی درشته مهندسی شیمی. doc


پروژه علم شیمی درشته مهندسی شیمی. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش  25 صفحه

 

مقدمه:

شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها به روشی که به صرفه مقرون باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌د‌هند. این علم با ترکیب و ساختار و نیروهایی که این ساختارها را برپا نگه داشته است، سروکار دارد.

شرح تفصیلی درباره چگونگی واکنش‌ها و سرعت پیشرفت آنها ، شرایط لازم برای فراهم آوردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب ، تغییرات انرژی که با واکنش‌های شیمیایی همراه است، سنتز موادی که در طبیعت صورت می‌گیرد و آنهایی که مشابه طبیعی ندارند و بالاخره روابط کمی جرمی بین مواد در تغییرات شیمیایی در علم شیمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 

فهرست مطالب:

پیدایش دانش شیمی (Chemistry science)

سیر تکامی و رشد

طبقه‌بندی علم شیمی

شیمی محض یا شیمی نظری

دامنه علم شیمی

پیوند شیمیایی و انواع آن          

دید کلی

پیوند شیمیایی در هیدروژن

انرژی پیوند

انواع پیوند شیمیایی

پیوند اکسیژن با هیدروژن:

پیوند داتیو

یوند الکترووالانسی (یونی)

پیوند فلزی              

دید کلی

توجیه پیوند فلزی

توجیه خواص فلزات با پیوند فلزی

طول و شعاع پیوند فلزی

انرژی پیوند فلزی

پیوند سیگما             

اطلاعات اولیه

تشکیل پیوند سیگما

تشکیل اوربیتال ضد پیوندی سیگما

تقارن اوربیتال‌های سیگما

انرژی اوربیتال‌های سیگما

مرتبه پیوند

پیوند هیدروژنی        

نحوه تشکیل پیوند هیدروژنی

شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی

توجیه خواص غیرعادی برخی از مواد

خواص ترکیبات دارای پیوند کووالانسی

علت شناور بودن یخ

کاربردهای پیوند هیدروژنی

پیوند هیدروژنی و نقش آن در زندگی        

مقدمه

جاذبه بین مولکولی و پیوند هیدروژنی

نقطه جوش و پیوند هیدروژنی

سایر خواص غیر عادی مربوط به پیوند هیدروژنی

شروط تشکیل پیوند هیدروژنی قوی

مقایسه پیوند هیدروژنی در آب و هیدروژن فلوئورید

پیوند هیدروژنی و بلور یخ

پیوند هیدروژنی و انحلال پذیری ترکیبات مختلف

نقش پیوند هیدروژنی در سیستمهای زنده

کشش سطحی

منابع

 

منابع ومأخذ:

شیمی عمومی ، جلداول - تالیف چارلز - مرکز نشر دانشگاهی

شیمی معدنی ، جلد اول - تالیف جیمز هیویی - مرکز نشر دانشگاهی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه علم شیمی درشته مهندسی شیمی. doc
1 2 3 4 5 ... 271 >>