X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه نحوه عملکرد فن خودروی 405 GLX در حالت های مختلف

اختصاصی از فایل هلپ پروژه نحوه عملکرد فن خودروی 405 GLX در حالت های مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نحوه عملکرد فن خودروی 405 GLX در حالت های مختلف


پروژه نحوه عملکرد فن خودروی 405 GLX در حالت های مختلف

در این پاورپوینت شماتیک سیستم فن خودروی GLX 405 آورده شده و مسیر جریان برق را در حالت های مختلف به صورت گرافیکی نشان داده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نحوه عملکرد فن خودروی 405 GLX در حالت های مختلف

پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc


پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 82 صفحه

 

مقدمه:

انسانهایی که با کارهای سنگین درگیر نیستند. روزانه به مواد غذایی اساسی و ضروری ذیل نیاز دارند: 10 گرم پروتئین ، 90  گرم چربی و 500 گرم هیدراتهای کربن ، بنابراین ، هیدراتهای کربن ، قسمت اعظم (بیش از 70% ) غذای انسان را تشکیل می دهند.

ارزش حرارتی یک گرم پروتئین 8/4 کیلو کالری ( احتراق ناقص در بدن تا تشکل اوره ) و ارزش حرارتی یک گرم چربی 3/9 کیلو کالری و بالاخره ارزش حرارتی یک گرم هیدرات کربن 4 کیلو کالری می باشد.

بدین توتیب ،‌ ارزش حرارتی هیدراتهای کربن از پروتئین تر و ضمناً از چربیها ، بسیار کمتر است.

با این وصف ، کالری ناشی از هیدراتهای کربن ، بیش از 60% کل کالری روزانه مورد نیاز است را تشکیل می دهد ( پروتئین: 480 کیلو کالری چربی: 837 کیلو کالری ، هیدراتهای کربن: 200 کیلو کالری ، کل: 3317 کیلوکالری ).

بنابراین هیدراتهای کربن منبع اصلی انرژی بدن انسان است. نشاسته. کربوهیدرات اصلی جیره غذایی انسان ( در غلات ، سیب زمبنی و غیره ) و با بزاق دهان و آنزیمهای معده قبل از جذب ، هیدرولیز می شود. این پروی چندی طول می کشد. کربوهیدراتهای محلول ، شامل ساکاروز ، یعنی قند معمولی ، خیلی سریعتر از نشاسته هضم و جذب می شوند. چون قند در عین خوشمزه وش یرین است: انسانها با کمال اشتیاق قند را جایگزین قسمتی از مواد غذایی نشاسته ای می نمایند. قند ، به عنوان یک ماده غذایی ذخیره شدنی شدنی ( بصورت چربی ) و قابل پس گرفتن از ذخیره برای تولید انرژی در آمده است. ( هنگام راهپیمایی ، ورزش ، برای کارهای سنگین کارگر ، برای بیماران و اشخاصی که دوره نقاهت را می گذرانند ). ساکاروز از سایر قندها به استثنای فروکتوز که خود کمی شیرین تر از سایر قندهاست شیرینتر است و چنانچه شیرینی ساکاروز 10 باشد و   فروکتوز و   گلوکوز نسبی که با درجه حرارت آزمایش بستگی دارند

 

فهرست مطالب:

هیدراتهای کربن و ساکاروز در تغذیه انسان

2-2 مشخصات گیاه شناسی ، موطن اصلی – بیولوژی چغندر قند

3-2 عوامل مؤثر برلر کیفیت

مقدمه

4-2 مروری بر تاریخچه کیفیت فنی چقندر قند

5-2 تصور کلی از کیفیت خوب چغندر قند

6-2 تشخیص رسیدگی چغندر قند

7-2 برداشت چغندر قند  

8-2 حذف برگ و طوقه

9-2 پلاسیدگی چغندر بعد از بردشت

سلوکردن چغندر

10-2 عوامل مؤثر در افزایش ضایعات ساکاروزی و وزنی چغندر در سیلو

11-2 نحوه سیلو کردن چغندر قند

12-2 خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی چغندر قند

ترکیب شیمیایی ریشه چغندر قند

فصل سوم

1-3 روشهای تعیین کیفیت

2-3 عیار چغندر و عیار سنجی

3-3 مراحل تعیین عیار در ایستگاههای عیار سنجی

1-3-3 مرحلة اول نمونه برداری

2-3-3 مرحلة دوم شست و شو و تعیین وزن خالص

3-3-3 مرحلة سوم تهیة خمیر نمونه

4-3-3 مرحله چهاترم تهیه شربت

5-3-3 مرحله پنجم تعیین درصد قند شربت

4-3 نحوه خرید چغندر قند در کارخانجات قند کشور

5-3 حمل چغندر قند

6-3 شمای تولید شکر در کارخانجات قند


دانلود با لینک مستقیم


پروژه هیدروت های کربن و ساکاروز در تغذیة انسان. doc

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد


دانلود پروژه بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،... ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .

جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (69%)‌سنجیده شد.

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

توجه به این نکته بسیار مهم است که اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است که نحوه ی گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت ،‌رشد و کمال فرد شود و هم موجب کندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یک سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یکنواختی گریزان است و در کارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی کامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمایی نشود ممکن است به انجام اموری گرایش پیدا کند که آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت .

والدین باید در داخل منزل فضایی بوجود بیاورند که نوجوان بخشی از اوقات خود را در کنار پدر و مادر بگذراند درست است که او به همسالان و دوستان گرایش بیشتری دارد ولی اگر والدین با وی ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت می شود ،‌از گفتگو با آنان لذت می برد و در برقراری ارتباط با دیگران نیز افراط یا تفریط نمی کند از طرف دیگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر می برد و در بیرون از مدرسه نیز عمدتا‌ً‌ با دوستان خود ارتباط دارد ،‌نقش مدرسه در راهنمایی او برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مؤثر است مدرسه می تواند فعالیت های فرهنگی و تفریحی سالم پیش بینی کند و بطور غیرمستقیم رفتارهای دینی ،‌اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار را در دانش آموزان تقویت نماید بویژه در ایام تابستان که دانش آموزان از درس و بحث و تکلیف رسمی فارغ شده اند تنظیم برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت آنان لازمه ی رشد و کمال ایشان است والدین و مربیان نباید بطور افراطی در کارهای نوجوان دقیق شوند ،‌ ولی بررسی  ،‌قضاوت و داوری درباره ی رفتار او و نحوه ی سپری نمودن اوقات فراغت را همیشه در نظر داشته باشند.


2- موضوع تحقیق و تبیین آن:

موضوع تحقیق :‌"بررسی میزان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد"

تبیین موضوع تحقیق :

فراغت در لغت آسودگی و آسایش معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیری های روزمره که نوعاً‌موجب خستگی می گردد بکار می رود اما فراغت از دیدگاه جامعه شناسی به این استنباط عام محدود نمی شود و تعریف و تبیین آن عملاً‌به گشایش باب وی‍ژه ای در حوزه ی این علم تحت عنوان جامعه شناسی فراغت انجامیده است اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود ،‌برای عالمان دقائق تفکر و تعمق و برای هنرمندان زمان ابداع و ساختن باشد .

در عین حال برای عده ای نیز اوقات فراغت ملال آورترین لحظه هاست اوقات فراغت از دیدگاه های متفاوت تعاریف متمایزی می یابد اما اغلب در این مورد اتفاق نظر دارند که این اوقات عبارتست از ساعاتی که باید بدون اجبار صرف اموری شود که شخص به آن تمایل دارد تا حد ممکن نباید باشد یا منبع درآمدی برای شخص محسوب گردد بلکه به سبک تنوع ،‌ایجاد سرگرمی و فراهم آوردن امکانات رشد فکری و جسمی در راستای تعادل و رسیدن به ارزشهای معنوی منجر گردد حال این سؤال پیش می آید که نوجوانان و جوانان اوقات فراغت خود را صرف چه کاری می کنند؟‌آیا بدنبال بدست آوردن نشاط و تجدید قوای جسمی و روحی خود می کنند یا فراغت آنان صرف از خود بیگانگی و مترادف بیکاری قرار می گیرد؟

این مهم است که این اوقات اگر بصورت صحیح و اصولی مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند بخشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی ها را پاسخ دهد و نیز می تواند مانعی برای بروز رفتارهای نابهنجار در نوجوانان و جوانان ،‌این آینده سازان واقعی جامعه قرار گیرد برنامه ریزی های علمی و سازنده برای گذراندن اوقات فراغت می تواند جوانان و نوجوانان یک جامعه را اعم از دختر و پسر در جهت رشد شخصیت و نیروی خلاق از پیش برد و در عین حال بی توجهی نیز ممکن است سبب تزلزل شخصیت ،‌انحراف‌ ،‌کجروی و در نتیجه به هدر رفتن نیروی فعال او شود.

بنابراین سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که :

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را صرف چه اموری می کنند ؟ چرا؟

 

 

 

 

3- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)

اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقائق تعمق و تفکر و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد در عین حال برای عده ای نیز این اوقات ‌،به جای "فراغت"‌ملال آورترین لحظه هاست.

واقعیت های تاریخی حاکی از آن است که تا مدت ها بعد از انقلاب صنعتی کار همراه با استثمار شدید ،‌مجالی برای فراغت باقی نمی گذاشت اما به تدریج ساعات کار محدود شد و اوقات فراغت با ابعاد و معانی تازه خود در جامعه شکل گرفت از این جهت باید فراغت را پدیده ای متعلق به عصر جدید دانست چنانکه کارکردهای فراغت را "رفع خستگی و استراحت " ،‌تفریح و سرگرمی و بالاخره "رشد شخصیت و شکستگی آن "‌بدانیم طبیعی است نیاز به اوقات فراغت مربوط به قشر خاصی نیست ولی از آن جا که کشور ما در ردیف جوان ترین کشورهای دنیا به اوقات فراغت (با میانگین سنی 16 سال)‌می باشد هدایت و ایجاد امکانات برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می تواند در شکل گیری شخصیت آنان و سازندگی جامعه نقش بسزایی داشته باشد گفتنی است که یکی از مشکلات پایدار جوامع فعلی فراهم آوردن وسایلی است که نیاز به فعالیت های تفریحی سالم و کافی را تأمین نماید با این که فقدان وسایل تفریحی به هیچ وجه علت منحصر به فرد کجروی نیست غالباً یکی از موجبات آن محسوب می شود تحقیقات متعدد نشان داده است که رواج انواع تفریحات انحرافی در بسیاری از کشورهای غربی و در برخی از کشورهای در حال توسعه ناشی از نداشتن امکانات مناسب تفریحی ‌،عدم آگاهی ‌،نداشتن برنامه ی صحیح و نیز اجرای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نادرست در این زمینه است که موجب شده است بسیاری از نوجوانان و جوانان به سوی فعالیت ها و تفریحات ناسالم کشیده شوند پژوهشهای انجام شده در ایران حاکی از این مطلب است که بسیاری از موارد شدید انحرافات در میان نوجوانان و جوانان نتیجه فقدان برنامه ریزی صحیح جهت گذران اوقات فراغت بوده است استکبار جهانی تمام تلاش خود را معطوف کرده تا جامعه ی اسلامی را از داشتن نیروی انسانی مطلوب محروم سازد بنابراین جا دارد به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی با سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب و وضع قوانین لازم توجه بیشتری به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شود عدم ارائه برنامه لازم و مناسب در این زمنیه موجب خواهد شد مروجین فرهنگ غرب با برنامه ریزی های جامع و منحرف کننده‌ی خود باعث رواج فساد و ابتذال میان قشر جوان و نوجوان شده ‌،اهداف شوم خود را تحقق بخشد.

...

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

 • مقدمه 1
 • موضوع تحقیق و تبیین آن ............................... 3
 • بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)..................... 5
 • انگیزه محقق در انتخاب موضوع........................... 7
 • هدف تحقیق 8
 • ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)................ 9
 • واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ...................... 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق .................... 12

تاریخچه .................................. 21

ب- سابقه عملی تحقیق ...................... 24

1- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان 24

2- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران 29

3- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق   34

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق   36

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات ............................. 37

 • تعریف فرضیه 37
 • انواع فرضیه 37
 • فرضیات این تحقیق ..................................... 38
 • سؤالات پژوهشی 38

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ............... 39

1- تعریف جامعه آماری .................... 39

2- جامعه آماری این تحقیق ................. 39

3- تعریف نمونه گیری........................ 39

4- انواع نمونه گیری........................ 40

5- نمونه گیری در این تحقیق ................. 40

ج- جمع آوری اطلاعات........................ 43

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ............. 43

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات .......... 43

3- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق........ 47

4- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ........ 47

5- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات........ 48

د- روش تحقیق ............................. 48

1- تعریف روش تحقیق ....................... 48

2- انواع و روش های تحقیق ................. 49

3- نوع و روش این تحقیق ................... 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)....... 51

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)................................... 68

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )......................... 71

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1- نتیجه تحقیق............................ 78

الف- نتایج کلی و فرضیات.................. 78

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی................. 80

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی............... 82

الف- پیشنهادات محقق....................... 82

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان. 83

3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع   84

4- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق............ 86

5- فهرست منابع(کتابنامه)................. 87

6- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

 

 

99 صفحه فایل Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

دانلود پروژه موتور دالاندر , word

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه موتور دالاندر , word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه موتور دالاندر , word


دانلود پروژه موتور دالاندر , word

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :25

فهرست مطالب

 

موتورهای جریان متناوبAC

 

مزایای موتور سنکرون:

 

معایب موتور سنکرون:

 

تغییر فرکانس ولتاژ شبکه

 

تغییر قطبها

 

داخل کردن مقاومت در مدار روتور

 

تغییر ولتاژ موتور

 

تغییر دور بوسیله تغییر فرکانس

 

تغییر دور بوسیله تغییر عده جفت قطبها

 

تغییر دور با داخل کردن مقاومت در مدار روتور :

 

تغییر دور با تغییر ولتاژ :

 

تغییر دور بوسیله تغییر فرکانس

 

تغییر دور بوسیله تغییر عده جفت قطبها

 

تغییر دور با داخل کردن مقاومت در مدار

 

تعیین آرایش کلافها در شیار :

 

برای یافتن سر سیم ها‌

 

اشتباه در سرسیم ها

 

مزایای موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده :

 

روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

 

مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه ای

 

موارد استفاده و کاربرد موتورهای آسنکرون :

 

موتورهای آسنکرون

 

ساختمان موتور آسنکرون

 

استاتور

 

روتور

 

روتور قفسه سنجابی

 

روتور سیم پیچی شده

 

پروژه موتور دالاندر فایل word. شامل 25 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسی

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه موتور دالاندر , word

پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc


پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

 

مقدمه:

غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناک داشته، و در عین حال همانند پلاستیک ها مقاوم بوده و استحکام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم سلولی تشکیل می دهند و سلولها را از یکدیگر جدا می نمایند. قابلیت نفوذ غشاهای پلاسمائی انتخابی است بدین معنی که همانند سدی عمل نموده و اختلافات موجود، بین ترکیب داخل و خارج سلولی را حفظ می نمایند، این نفوذپذیری انتخابی در مورد یون ها و سوبستراهای مختلف به کمک کانال ها و پمپ های شیمیائی و برای پیام ها (هومون ها) توسط پذیرنده های خاصی انجام می پذیرد.

غشاهای پلاسمائی قادرند به کمک پدیده های برون ریزی (Exocytosis) و درون ریزی (Emdocytosis) تبادلاتی با محیط خارج سلولی برقرار نمایند، علاوه بر این در ساختمان غشاها مناطق خاصی بنام انشعاب های شکافی

(Gap junctions) وجود دارد که امکان برخی تبادلات با سلولهای همجوار را فراهم می سازد.

 

فهرست مطالب:

غشاء سلولی؛ ساختمان، شکل گیری و عملکرد

اهمیت زیست پزشکی

اهمیت فضاهای داخل و خارج سلولی

ترکیب یونی مایعات داخل و خارج سلولی

ساختمان پیچیده غشاءها

لیپیدهای اصلی در ساختمان غشاءها

شکل 2-15 یک فسفوگلیسرید با دو اسید چرب (R2,R1) گلیسرول و الکل

فسفوریله. در اسید فسفاتید یک (R3=H)

2-گلیکو اسفنگولیپیدها

3-کلسترول

خواص آمفی پاتیک لیپیدهای غشاء

ساختمان دولایه ای لیپیدها در غشاء

شکل 4-15 تصویری فرضی از یک مقطع میسل

می کنند و دارای ضریب قابلیت نفوذ بالاتری می باشند.

پیوند پروتئین های غشاء با دو لایة لیپیدی

ساختمان نامتقارن غشاءها

پروتئین های اصلی و مکمل غشاء و پروتئین های محیطی

تنوع در نحوه و جایگزینی پروتئین ها در غشاء

کاربرد غشاءهای مصنوعی در بررسی عملکرد غشاء

حالت موزائیک سیال در ساختمان غشاءها

تشکیل غشاءها فرایند پیچیده ای است

عدم تقارن وضعیت پروتئین ها و لیپیدها:

پروتئین های میتوکندری

پروتئین های ماتریکس میتوکندریها

ایمپورتین و اکسپورتین‌ها (Importins - Exportins)

سندرم زل وگر  (Zell weger syndrome)

فرضیه توالی های نشانه دار

عبور یک پروتئین ترشحی از غشاء ER

و بر اساس فرضیة توالی های نشانه دار

راههای مختلف اتصال و جایگیری پروتئین ها در غشای ER

مسیر حرکت پروتئین ها داخل سلول

برای رسیدن به غشاء یا اندامک خاص

پروتئین های چاپرون (Chaperones)

نقش کلیدی وزیکول ها در جابجا شدن

پروتئین های داخل سلولی

نمونه ای از وزیکولهای فاقد روکش کلاترینی

جدول 4-15 فاکتورهائی که در تشکیل و انتقال وزیکولهای فاقد روکش کلاترین شرکت

می‌نمایند.

انتشار آسان شده و انتقال فعال

و نقش غشاء پلاسمائی در آنها

انتقال فعال

جریانهای الکتروشیمیایی عصبی  (NerVe impulses)

چگونه از غشاء عبور می نمایند؟

انتقال  گلوکز و اسیدهای آمینه بداخل سلول

شکل 22-15-انتقال گلوکز در سلولهای روده ای

عبور ماکرو مولکولها از غشاء پلاسمائی

بطور کلی دو نوع درون ریزی وجود دارد

عبور پیام ها از غشاء

تبادل اطلاعات از طریق ارتباط بین سلولی

موتاسیونهای پروتئین‌های غشائی

و بیماریهای موروثی ناشی از آن

غشاء گلبولهای قرمز در انسان

جداسازی پروتئین های غشاء گلبولهای قرمز

با روش الکتروفورز

سلول با یکدیگر و با برخی پروتئین های اصلی غشاء گلبولهای قرمز

گلیکوفورین های A/ B/ C

شکل و انعطاف پذیری گلبولهای قرمز

و رابطة آن با اسپکترین، آنکیرین و سایر پروتئین های محیطی غشاء

اسپکترین

اختلالات در مقدار یا ساختمان اسپکترین

و رابطة آن با بیماریهای اسفروسیتوز (Spherocytosis-Elliptocytosis)

و الیپتو سیتوز موروثی

علل بروز بیماری اسفروسیتوز موروثی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کلیاتی در باره لیپیدها. doc
1 2 3 4 5 ... 376 >>