X
تبلیغات
رایتل

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم

اختصاصی از فایل هلپ کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم


کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم

کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم از کتاب های خوب رشته مهندسی کشتی سازی می باشد که منبع خوبی برای دانشجویان و اساتید این رشته و رشته های مرتبط با آن می باشد .چون این کتاب  به هیچ وجه در ایران یافت نمی شود یکی از دوستان در انگلیس زحمت کشیدند و فایل پی دی اف آن را تهیه نمودند و ارسال کردند .  نسخه پی دی اف آن به تعداد محدود دفعات برای دانلود قرار داده شده است. زبان کتاب انگلیسی روان می باشد و دانشجویان براحتی می توانند آن را مطالعه و درک کنند...!


دانلود با لینک مستقیم


کتاب ساختمان کشتی ویرایش هفتم

دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید


دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

شامل دو پاورپوینت

 

رابطه ی میان ریسک وبازده موردانتظار

 برای تعیین رابطه ی ریسک وبازده مورد انتظار یک اوراق بهادار باید در نظر   داشت که سهم یک اوراق بهادار نسبت به ریسک کل پرتفولیومتنوع برابرباریسک سیستماتیک ان است.

 نمودار زیر که نمودار خط بازار اوراق بهادار نام دارد رابطه ی میان ریسک و بازده مورد انتظار رابرای تمامی داراییها اعم از اوراق بهادار،پرتفولیو غیرکارا یا پرتفولیوبهینه نشان میدهد.

 

 

 

¢اوراق بهادارxبالاتر ازsmlرسم شده است دارای ارزش ذاتی پایین تری است
¢چون با توجه به ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار,بازده مورد انتظار آن بیشتر از چیزی است که سرمایه گذاران توقع دارند حداقل بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برابرE(Rx)است ولی طبق تجزیه وتحلیل صورت گرفته بازده مورد انتظار اوراق بهادارxبرابرE(Rx)است ا گر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به خرید این اوراق می کنند افزایش تقاضا  باعث افزایش قیمت اینگونه اوراق می شود وافزایش قیمت باعث کاهش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.اوراق بهادارYپایینترازخطSMLرسم شده وباتوجه به سطح ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار بازده مورد انتظار کافی را ارائه نخواهد کرد طبق SML سرمایه گذاران برای اوراق
¢بهادار Yبه اندازه ی(Ry)  E بازده توقع دارند در حالی که بازده اوراق بهادارYفقط  به اندازهE(Ry)است اگر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به فروش اوراقY می کنند افزایش عرضه باعث کاهش قیمت این اوراق می شود وکاهش قیمت باعث افزایش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.

 

تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage pricing Theory))

 

این مدل توسط راس ارائه شده و به دلیل سادگی و وجود مفروضات محدود کننده کمتر به عنوان روش جایگزین مدل CAPM مورد استفاده قرار گرفته است.

این مدل برخلاف مدل CAPMبه پرتفولیو بازار که در آن تنها عامل اثر گذار بازده مورد انتظار وریسک بازار است وابسته نیست بلکه عوامل مختلفی از ریسک بربازده اوراق بهادار تاثیر میگذارند.

مدلAPTبر قانون قیمت واحد استوار است.طبق این قانون دو دارایی با قیمتهای متفاوت نمیتوانند فروخته شوند.

فرض این مدل بر این است که بازده داراییها به صورت خطی به مجموعه ای از عوامل تاثیر گذارمرتبط است که حساسیت داراییها به این عوامل  به انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل برمیگردد.

فرصت آربیتراژ:

 معاملات آربیتراژهنگامی صورت میگیردکه قیمت دارایی همزمان  در دو بازاری که خریدوفروش  میشود متفاوت باشدو هدف این است که از اختلاف قیمت استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

5عامل تاثیرگذاردرتحقیق دیگر برای

مدل APT

 

 

بکارگیری APT در تصمیمات سرمایه گذاری:

1*سرمایه گذاران باید به دنبال تعیین عواملی باشندکه بربازده پرتفولیو آنها تاثیرگذار باشد.

2*نتیجه بررسی عوامل ریسک مدلAPTدربخشهای مختلف متفاوت است:

-دربخشهای مالی وحمل ونقل نسبت به ریسک نکول  حساسیت بیشتری دارند.

- بخش صنایع عام المنفعه درمقابل تورم غیرمنتظره وتغییرات غیرمنتظره نرخ رشد سود غیر حساس است.

-صنایع ساختمان سازی-خرده  فروشی-هتل داری نسبت به ریسک تورم غیرمنتظره حساسیت      بالایی دارند .

 

نتیجه گیری

اگر مدیر پرتفولیو بتواند استراتژیها یی را تدوین کند که درآن چند عامل ریسک مشخص شده باشد سهام هایی را انتخاب خواهد کرد که در آن میزان حساسیت بازده سهام نسبت به عوامل ریسک مشخص شده است درنتیجه عملکرد او در آن دوره بیشتر ازعملکرد بازار خواهد بود.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) از کتاب جونز- 27 و 19 اسلاید

پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

اختصاصی از فایل هلپ پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک


پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

     تحلیل ریسک (مخاطره) و مدیریت عبارت است از یک سری از اقدامات که یک تیم نرم افزاری کمک می کند تا عدم قطعیت را دریافته و آنرا مدیریت نمایند.

مشکلات زیادی میتوانند برای یک پروژه نرم افزاری ایجاد اشکال نمایند.

ریسک یک مشکل بالقوه است ممکن است اتفاق بیفتد و ممکن است اتفال نیفتد اما صرفنظر از پیامد آن، بهتر است که آن را شناسایی نماییم، احتمال وقوع آن را ارزیابی کنیم.

    ریسک هایی که تجزیه و تحلیل و کنترل می شوند باید حاصل مطالعه کامل افراد محصول فرآیند و پروژه باشند.در حالیکه پروژه به ما اطمینان می دهد که خطرات بروز نگه داشته می شوند باید RMMM تحت کنترل دوباره قرار بگیرد.طرح های احتمالی برای کنترل و مدیریت ریسک باید واقعی باشند.

و...
در 52 اسلاید
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


پاروپوینت فصل ششم درس مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن با عنوان مدیریت و تحلیل ریسک

کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\"

اختصاصی از فایل هلپ کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\" دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\"


کتاب ابزار مدیریت روند \

باسمه تعالی

کتاب ابزار مدیریت روند ضمن معرفی چگونگی کشف روندها جهت فهم گذشته، حال و آینده به معرفی یک چارچوب مفهومی میپردازد که از طریق اجرای دستورالعمل آن میتوان نقشه روندهای سیستم های مورد مطالعه را ترسیم نمود.

در ادامه این کتاب برخی روندهای اثرگذار جهانی را در حوزه های مختلف را معرفی میکند. در انتها ضمن معرفی یک نمونه انجام شده مجموعه ای از دستورالعمل های اجرایی برای سازمان ها را پیشنهاد میدهد.

با جستجوی این کتاب در اینترنت متوجه خواهید شد با روش های معمول در دسترس نیست و لذا تهیه این کتاب رو به علاقه مندان آینده پژوهی و کسانی که قصد دارند با یک ابزار عملی سراغ روندها بروند، توصیه میکنم.

کتاب به زبان انگلیسی است و حدود 250 صفحه است.

در صورت سوال یا درخواست از طریق ایمیل foresight@chmail.com اقدام نمایید.

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


کتاب ابزار مدیریت روند \"Trend Management Toolkit\"

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

درس : اول

خانواده هاشمی

1- معرفی درس : این درس اولین درس کتاب است . متن درس در 2 صفحه ارائه شده است. در صفحه ی اول قسمت بالا تصویری از خانواده ی هاشمی و در صفحه دوم پایین صفحه تصویری از نحوه ی کار کردن اعضای خانواده هاشمی آمده است. در صفحه ی سوم نیز 4 پوشش و 4 فعالیت در کلاس آورده شده است.

2- هدف های آموزشی : 1- آشنایی با اعضای خانواده هاشمی – آشنایی دانش آموزان با کلمه ی همکاری و همیاری و نحوه ی کمک به یکدیگر. آشنایی با دانش آموزان با احترام گذاشتن به بزرگ ترها – ایجاد علاقه و محبت بین اعضای خانواده.

3- روش تدریس : بارش فکری با استفاده از کلمه ی خانواده – داستان گویی – ایفای نقش – پرسش و پاسخ

4- تحلیل محتوا : این درس و اکثر دروس درس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی غیر فعال است که برای فعال کردن درس می توان با استفاده از بارش فکری و پرسش و پاسخ از خود دانش آموزان و همچنین با استفاده از روش داستان گویی و بازی نمایش توسط دانش آموزان این درس را ارائه کرد و به صورت فعال در آورد.

برای فعال کردن تصویر صفحه دوم می توان با استفاده از فعالیت در کلاس شمار2 آن را به صورت فعال در آورد و یا با بزرگ کردن تصویر صفحه ی اول و چسباندن

به تابلوی کلاس و توضیح خواستن از دانش آموزان و پرسش از آن به صورت فعال در آید.

5- محاسن و معایب این درس : تصاویر به صورت نقاشی است در صورتی که می توان از عکس به جای آن استفاده کرد تا طبیعی تر به نظر آید و دانش آموزان آن را به بهتر قبول کنند.

درس : دوم

خبر مهم

1- معرفی درس : این درس دومین درس این کتاب است. متن درس در دو صفحه ارائه شده است . در صفحه اول قسمت بالا تصویری از آمدن آقای هاشمی به خانه و در صفحه دوم قسمت پایین 4 پرسش قرار دارد. 2 فعالیت در کلاس نیز در صفحه ی سوم قرار دارد.

2- هدف های آموزشی : آشنایی دانش آموزان با خانواده

آشنایی دانش آموزان با نحوه ی مسافرت کردن – آشنایی با مسائلی که قبل از مسافرت باید آنها را در نظر گرفت – آشنایی با فصل ها – وسایلی که در سفر همراه داریم.

3- روش تدریس : داستان گویی – ایفای نقش

4- تحلیل محتوا : طبق محاسبات ویلیام روی این درس غیر فعال است. متن درس را می توان با روش داستان گویی و نمایش به صورت فعال در آورد. با پرسش از تصویر کتاب و توجه دانش آموزان به آن ، تصویر را نیز به صورت فعال در آورد.

با دادن سؤالات واگرا و توجه دانش آموزان به نمایش اجرا شده در کلاس سؤالات فعال به وجود آورد. فعالیت در کلاس در سطح فعال D و C قرار دارد.

معایب و محاسن درس : تصویر درس از رنگ آمیزی جذاب برخورد نمی باشد. و متن درس غیر فعال است. و از محاسن درس ، مطالب درحد توانایی درک دانش آموزان می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص
1 2 3 4 5 ... 192 >>