X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فایل هلپ

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره کتاب و چاپ

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره کتاب و چاپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب به مجموعه ای از ورقه های کاغذ ، پوست آهو یا ماده ای همانند آن گفته میشود که در آن مطالبی نوشته شده باشد و با هم به نخ کشیده شده یا صحافی شده باشند و دراصل به معنی دوختن چرمی به چرم دیگر یا پیوند دادن برخی از حروف به برخی دیگر به وسیلة گفتن یا نوشتن است . بنابر آنچه در کتاب لغت و درتفسیر مجمع البیان آمده ، کتاب در اصل مصدر کتب یکتب است و به معنی پوستی را به پوستی دیگر پیوند دادن است مانند این که کسی پاره پوستی را به مشک آب پینه بدوزد ( کتب القربه ) یا لب های قاطری را با حلقه گرد آورد و به یکدیگر پیوسته گرداند ( کتب البغله ) و سپاهیان را هم که کتیبه گفته اند بواسطة آنست که به یکدیگر می پیوندند . راغب می گوید نوشته ها را هم که مکتوب می گویند برای این است که حروف و کلمات را به یکدیگر می چسبانند و از آن جمله می سازند چه روی صفحه ای نوشته شود و یا آن که ضمن گفتار باشد . بنابراین کلماتی را هم که بر زبان می آورند گاهی کتاب می گویند مانند این که گفتار خداوند را پیش از آن که نوشته شود کتاب گفته اند زیرا حروف و کلماتی را ب یکدیگر پیوند داده اند . نتیجة عزم و ارادة قطعی را هم که سر زدن کاری و یا پیش آمدی است و یا وجود شدن چیزی است کتاب گفته اند . فرمان دادن به کاری و واجب گردانیدن آن را هم کتاب گفته اند . ثابت و پابرجا گردانیدن علم و عقیده ای در قلب کسی را هم کتاب گفته اند و این آیة شریفه را می توان در این باره شاهد آورد که خداوند فرموده است : اولئک کتب فی قلوبهم الایمان ( مجادله ـ22)

در طول تاریخ ، کتاب به اشکال و انواع مختلف فراهم شده و دست و مرکب و قلم و نی درکتابت آن بکار رفته و درهر ورق آن سطوری مرکب از کلماتی مرتبط به هم و عبارات و مضامینی که مفهوم مشخصی را القاء می کند پیوند خورده است . شیوة چاپ وحروفچینی در قرن اخیر به کتاب صورتی نو و کسترشی جهانی بخشیده و تهیه و دسترسی به آنرا سهل و میسور گردانیده است و سیر آن همچون مراحل سنی انسان که شامل نوجوانی وجوانی میانسالی و پیری است مراحل علامت نگاری و مقاله نویسی و رساله نویسی را پست سر گذارده ، به صورت امروزین درآمده است .

کتاب مهمترین وسیلة انتقال حقیقت ها و سخنگوی پیشینیان و کارنامة فرهنگ و معرفت بشر و اسباب فزونی دانش و ادبیات و بیان کنندة تلخی ها و محرومیت ها و تلاش ها و کامیابی ها و پیروزی رفتگان و در مسائل علمی نشانة تسلسل تفکرات بوده ، قرن ها نقل و انتقال و گسترش دانش و هنر و نشر فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش و ایجاد نزدیکی ملت ها را از نقطه ای به نقطة دیگر ، عهده دار بوده است . کتاب و کتابخانه ، ضبط دانش اندیشمندان و تجربة صاحبنظران و نشر آن میان شیفتگان اندیشه های نو ، نقش اصلی و اساسی بارور کردن اذهان را به عهده داشته است .

کتاب موجب شده که گنجینه های فکری و آثار گذشتگان برای آیندگان باقی بماند و اندیشة نسل های مختلف به هم پیوند بخورد و منبع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کتاب و چاپ

تحقیق درباره کتاب و چاپ 60 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره کتاب و چاپ 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب به مجموعه ای از ورقه های کاغذ ، پوست آهو یا ماده ای همانند آن گفته میشود که در آن مطالبی نوشته شده باشد و با هم به نخ کشیده شده یا صحافی شده باشند و دراصل به معنی دوختن چرمی به چرم دیگر یا پیوند دادن برخی از حروف به برخی دیگر به وسیلة گفتن یا نوشتن است . بنابر آنچه در کتاب لغت و درتفسیر مجمع البیان آمده ، کتاب در اصل مصدر کتب یکتب است و به معنی پوستی را به پوستی دیگر پیوند دادن است مانند این که کسی پاره پوستی را به مشک آب پینه بدوزد ( کتب القربه ) یا لب های قاطری را با حلقه گرد آورد و به یکدیگر پیوسته گرداند ( کتب البغله ) و سپاهیان را هم که کتیبه گفته اند بواسطة آنست که به یکدیگر می پیوندند . راغب می گوید نوشته ها را هم که مکتوب می گویند برای این است که حروف و کلمات را به یکدیگر می چسبانند و از آن جمله می سازند چه روی صفحه ای نوشته شود و یا آن که ضمن گفتار باشد . بنابراین کلماتی را هم که بر زبان می آورند گاهی کتاب می گویند مانند این که گفتار خداوند را پیش از آن که نوشته شود کتاب گفته اند زیرا حروف و کلماتی را ب یکدیگر پیوند داده اند . نتیجة عزم و ارادة قطعی را هم که سر زدن کاری و یا پیش آمدی است و یا وجود شدن چیزی است کتاب گفته اند . فرمان دادن به کاری و واجب گردانیدن آن را هم کتاب گفته اند . ثابت و پابرجا گردانیدن علم و عقیده ای در قلب کسی را هم کتاب گفته اند و این آیة شریفه را می توان در این باره شاهد آورد که خداوند فرموده است : اولئک کتب فی قلوبهم الایمان ( مجادله ـ22)

در طول تاریخ ، کتاب به اشکال و انواع مختلف فراهم شده و دست و مرکب و قلم و نی درکتابت آن بکار رفته و درهر ورق آن سطوری مرکب از کلماتی مرتبط به هم و عبارات و مضامینی که مفهوم مشخصی را القاء می کند پیوند خورده است . شیوة چاپ وحروفچینی در قرن اخیر به کتاب صورتی نو و کسترشی جهانی بخشیده و تهیه و دسترسی به آنرا سهل و میسور گردانیده است و سیر آن همچون مراحل سنی انسان که شامل نوجوانی وجوانی میانسالی و پیری است مراحل علامت نگاری و مقاله نویسی و رساله نویسی را پست سر گذارده ، به صورت امروزین درآمده است .

کتاب مهمترین وسیلة انتقال حقیقت ها و سخنگوی پیشینیان و کارنامة فرهنگ و معرفت بشر و اسباب فزونی دانش و ادبیات و بیان کنندة تلخی ها و محرومیت ها و تلاش ها و کامیابی ها و پیروزی رفتگان و در مسائل علمی نشانة تسلسل تفکرات بوده ، قرن ها نقل و انتقال و گسترش دانش و هنر و نشر فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش و ایجاد نزدیکی ملت ها را از نقطه ای به نقطة دیگر ، عهده دار بوده است . کتاب و کتابخانه ، ضبط دانش اندیشمندان و تجربة صاحبنظران و نشر آن میان شیفتگان اندیشه های نو ، نقش اصلی و اساسی بارور کردن اذهان را به عهده داشته است .

کتاب موجب شده که گنجینه های فکری و آثار گذشتگان برای آیندگان باقی بماند و اندیشة نسل های مختلف به هم پیوند بخورد و منبع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کتاب و چاپ 60 ص

کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب

اختصاصی از فایل هلپ کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب


کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب

هر آنچه برای صحبت با اعتماد به نفس زبان چینی نیاز دارید، در این مجموعه مختصر و مفید خواهید یافت.

فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 16 صفحه است.

فایل صوتی کتاب با فرمت MP3 است.


دانلود با لینک مستقیم


کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Get By in Italian به همراه فایل صوتی کتاب

اختصاصی از فایل هلپ کتاب آموزش زبان ایتالیایی Get By in Italian به همراه فایل صوتی کتاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Get By in Italian به همراه فایل صوتی کتاب


کتاب آموزش زبان ایتالیایی Get By in Italian به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Get By in Italian به همراه فایل صوتی کتاب

هر آنچه برای صحبت با اعتماد به نفس زبان ایتالیایی نیاز دارید، در این مجموعه مختصر و مفید خواهید یافت.

فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ایتالیایی و انگلیسی و در 16 صفحه است.

فایل صوتی کتاب با فرمت MP3 است.


دانلود با لینک مستقیم


کتاب آموزش زبان ایتالیایی Get By in Italian به همراه فایل صوتی کتاب

دانلود دو کتاب نایاب در زمینه اخلاق جنسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود دو کتاب نایاب در زمینه اخلاق جنسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود دو کتاب نایاب در زمینه اخلاق جنسی


دانلود دو کتاب نایاب در زمینه تاریخ ناگفته ایران

کتاب اول:تاریخ اخلاق جنسی ایرانیان در دوران قاجار

نویسنده:مهدی قرائیان

چاپ اول:1389

تعداد صفحات:189

فرمت:pdf

 

فهرست کتاب:

فصل اول:پیشینه اخلاق جنسی در ایران تا قبل از عصر قاجاریه

فصل دوم:آریستوکراسی قاجار و کنش های جنسی

فصل سوم:ازدواج و طلاق در عصر قاجار

فصل چهارم:نمودهای اخلاق جنسی در اجتماع عصر قاجار

 

 

کتاب دوم:تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران

نویسنده:ویلم فلور

مترجم:محسن مینوخرد

چاپ اول:2010

تعداد صفحات:465

فرمت:pdf

 

فهرست کتاب:

بخش نخست:ازدواج در ایران-امری خانوادگی

بخش دوم:زناشویی موقت

بخش سوم:روسپیگری-امری برون ازدواجی

بخش چهارم:روابط همجنسگرایانه-امری عادی

بخش پنجم:بیماری های آمیزشی در ایران

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دو کتاب نایاب در زمینه اخلاق جنسی
1 2 3 4 5 ... 223 >>